Jakie są obowiązki kierownika apteki?

kierownik-apteki

Jakie są obowiązki kierownika apteki?

Prowadzenie jakiejkolwiek firmy nie jest łatwym zadaniem i do takich zaliczają się również apteki. A aptece należy wypełniać zadania, które są związane z opieką farmaceutyczną. Kierownik musi dbać o rentowność placówki oraz zapewnić zysk właścicielowi. Dlatego właśnie kierownik apteki ma bardzo odpowiedzialną funkcję.

Dzisiaj kierownik apteki przede wszystkim musi być wszechstronny. Pomijając umiejętności organizacyjne, znajomość przepisów oraz sztuki aptekarskiej musi również stać się ekspertem od merchandisingu, a także reklamy. Kierownik apteki zwykle zarabia od 3 d0 6 tysięcy złotych na rękę, jednakże prowadzenie firmy niesie za sobą wiele ryzyka, ale tez idzie w parze z odpowiedzialnością za wyniki finansowe oraz sprawne działanie placówki w oczach Inspektoratu Farmaceutycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jakie wymagania spełnia kierownik apteki?

W prawie farmaceutycznym nakazano, że w aptece powinien znaleźć się farmaceuta, który będzie pełnił obowiązki kierownicze. Taka osoba musi mieć co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece albo trzyletni staż w przypadku, gdy ma specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Żeby zostać kierownikiem takiej placówki, farmaceuta najpierw musi udać się do Okręgowej Rady Aptekarskiej po to, by stwierdzić rękojmię prowadzenia apteki. Takie procedury reguluje każda z okręgowych izb z osobna pod postacią właściwych uchwał. Czas rozpatrywania wniosków oraz stwierdzania rękojmi zwykle trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Żeby móc pełnić obowiązki kierownika, farmaceuta musi mieć przede wszystkim nieposzlakowaną opinię oraz musi znać przepisy i obowiązki, jakie wiążą się z tym stanowiskiem. Musi znać Prawo farmaceutyczne, Ustawę o izbach aptekarskich, Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Obowiązki kierownika apteki

Do zadań kierownika apteki należy właściwie wszystko, co z nią związane. Jego zadaniem jest podjęcie organizacji pracy oraz obecności w aptece pracowników, którzy mają wymagane kwalifikacji. Jego obowiązkiem jest wytwarzanie i wydawanie produktów leczniczych oraz kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, Inspektoratem Farmaceutycznym oraz samorządem aptekarskim. Do zadań kierownika należy także realizowanie recept przez wszystkich pracowników apteki, które są zgodne z zasadami, wykonywanie leków recepturowych oraz jakość innych pełnionych usług farmaceutycznych. Kierownik apteki powinien informować Inspekcję Farmaceutyczną o podejrzeniu, że dany lek nie spełnia wymagań jakościowych oraz przekazywać informację o niepowołanych działaniach produktów leczniczych bądź wyrobów medycznych.

Kierownik pełni ogromnie odpowiedzialną funkcję. Odpowiada za spełnianie wszelkich warunków, które stawiane są ustawowo aptekom przed okręgową izbą aptekarską, Inspektoratem Farmaceutycznym i Narodowym Funduszem Zdrowia. Różnorakie niedociągnięcia monitorowane są przez Inspektora Farmaceutycznego. Jeżeli kierownik nie będzie pełnił dobrze swojej funkcji, może być skierowany do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W przypadku rozprawy sąd może pozbawić kierownika prawa do wykonywania zawodu.

Kierownik, jak wszyscy pozostali pracownicy odpowiada za jakość wykonywanej pracy także przed swoim pracodawcą. Taką odpowiedzialność regulują przepisy Kodeksu pracy.

Konflikt interesów

Czasami można dostrzec konflikt interesów pomiędzy kierownikiem a właścicielem. Kierownik zazwyczaj chce wypełniać wszystkie założenia, które dotyczą pracy apteki, natomiast właściciel oczekuje wysokich wyników finansowych. Konflikty te są bardzo widoczne, jeśli chodzi o reklamę i promocję apteki, sposób realizowania recept oraz polityki kadrowej.

Bywa tak, że kierownik jest jednocześnie właścicielem. Wówczas konflikt jest zażegnany i nie ma sporów. Taka możliwość pozwala na zachowanie spójności, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. Właściciel- kierownik sam decyduje o wszystkim. W ten sposób można po swojemu kształtować wizerunek apteki. Taka kombinacja nie posiada limitowanego czasu pracy. Dzisiejszy kierownik apteki powinien mieć szeroki zakres wiedzy, powinien ciągle poznawać prawa ekonomii, marketingu, a nawet psychologii.

Dziękujemy aptece www.i-apteka.pl za pomoc w realizacji niniejszego artykułu.
Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Powiązane tematycznie artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>