Jak założyć własną firmę – krok po kroku

zakladanie-firmy

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma formalnościami, które często przerażają początkujących przedsiębiorców. Oczywistym jest, że pierwszym i najważniejszym krokiem do otworzenia firmy jest pomysł, dzięki któremu można określić, jaki zakres usług czy produkcji stanie się podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak sam pomysł i pewność, że potrafimy go zrealizować, nie wystarczą. Na początkowym etapie planowania należy zwrócić szczególną uwagę na szczegóły, które w zasadniczy sposób przyczynią się do zrealizowania pomysłu, a co za tym idzie jego powodzenia lub porażki.

Wybierz odpowiednie miejsce na prowadzenie firmy

Pierwszym z ważnych elementów jest miejsce, w którym pragniemy otworzyć firmę. Musi ono być odpowiednio dopasowane do jej profilu, co w praktyce oznacza, że powinno być wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, ale także bliskie potencjalnych klientów. Zależnie od rodzaju działalności gospodarczej, ma ona większe lub mniejsze szanse powodzenia w zależności od tego, gdzie się znajdzie. Dobrym przykładem może być tutaj otworzenie własnej gastronomii, w której będą podawane głównie wykwintne dania kuchni śródziemnomorskiej. Wiadomym jest, że kuchnia włoska cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza tak znane dania jak spaghetti czy pizza, więc sam pomysł wydaje się mieć spore szanse powodzenia. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na popyt, jaki będzie miała taka restauracja w dwóch przykładowych lokalizacjach.
Pierwszą z nich będzie duże miasto, w którym znajduje się kilka atrakcji turystycznych i które prężnie się rozwija, kusząc zarówno mieszkańców, jak też przyjezdnych licznymi możliwościami spędzania wolnego czasu poprzez uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Można spodziewać się, że zainteresowanie lokalem będzie tu duże, szczególnie w przypadku tych turystów, którzy cenią sobie dobre dania i są gotowi zapłacić za nie adekwatną sumę, przedkładając jakość nad cenę. Drugą przykładową lokalizacją może być wieś, w której jedyną atrakcją turystyczną jest drewniany, kilkusetletni kościółek. Zwiedzający będą tu dość nieliczni, a gdy już się pojawią, prawdopodobnie przyjadą tu na chwilę, w drodze do innego, bardziej interesującego ich miejsca. Z kolei mieszkańcy mogą być mało zainteresowani lokalem, w którym ceny są – jak na ich kieszeń – wygórowane. W efekcie miejsce to może przesądzić o niepowodzeniu, z jakim spotka się projekt.

Wykonaj biznesplan

Warto przy tym zwrócić uwagę, że dobrym sposobem na rozważenie wszystkich za i przeciw pierwotnego projektu, jest wykonanie biznsplanu i analizy SWOT, pozwalającej ocenić jego silne i słabe strony, szanse oraz niebezpieczeństwa, jakie wpłyną na powodzenie firmy na rynku lub jego brak.

Po podjęciu pierwszych kroków, które pozwolą udoskonalić projekt i odpowiednio ulokować go na rynku, należy przejść do formalności, by od planów przejść do realizacji i finalizacji pomysłu. By tego dokonać, należy przejść przez szereg formalności, które zostaną poniżej pokrótce scharakteryzowane:

1. Wybór formy działalności

Można wybierać pomiędzy indywidualną działalnością gospodarczą oraz całym szeregiem spółek. Indywidualna forma działalności jest idealna dla osób, które w pełni samodzielnie chcą za wszystko odpowiadać – również w kwestiach majątkowych. Spółki pozwalają na współpracę kilku wspólników, wnoszących swoje udziały do przedsiębiorstwa i wspólnie nim zarządzających. Wyróżnić można przy tym kilka rodzajów spółek: spółkę cywilną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską. Jedną z najbardziej zaawansowanych form jest spółka akcyjna, która najczęściej wykorzystywana jest w przypadku największych przedsiębiorstw. Każda ze spółek wiąże się w wpisaniem wszystkich jej członków do rejestru przedsiębiorców, a jej założenie wymaga różnych formalności i kapitałów początkowych. Gdy skupimy się na indywidualnej działalności gospodarczej, warto zauważyć, że wymaga ona stosunkowo niewielkiego nakładu finansowego, a w przypadku osób bezrobotnych i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, można też liczyć na ich dotacje.

2. Niezbędne koncesje

Po wybraniu formy działalności, należy zwrócić uwagę na to, czy w wybranej przez nas działalności potrzebne są specjalne pozwolenia, licencje czy koncesje. Przykładami przedsiębiorstw, które ich wymagają, mogą tu być firmy zajmujące się wydobyciem kopalin, ochrona osób i mienia, kształceniem podyplomowym lekarzy i wieloma innymi. Wszystkie informacje na temat wymaganych uprawnień, jak również wykaz działalności podlegających takim regulacjom, znaleźć można w oddzielnych tabelach czy w informatorach Urzędów Pracy.

3. Wybór nazwy

Wydaje się być krokiem oczywistym i najprostszym, jednak nawet wybór nazwy powinien być dobrze przemyślany. Warto uwzględnić nie tylko przyjętą konwencję w danej branży (na przykład w branży medycznej często używany fragment „med”) i przyjemne brzmienie nazwy, ale również to, czy będzie ona łatwa do zapamiętania również dla osób z innych krajów, o ile przedsiębiorstwo ma mieć zasięg międzynarodowy. Istotną kwestią jest także jej zastrzeżenie, by mogła stanowić indywidualny znak towarowy i nie mogła być wykorzystywana przez innych przedsiębiorców.

4. Wybór formy opodatkowania

Każdy przychód podlega odpowiednim podatkom, jednak to od samego przedsiębiorcy zależy, na jaki typ opodatkowania (jego wysokość), a także formę rozliczenia się zdecyduje. Najprostszym, podobnym do „zwykłego” PIT-u sposobem jest rozliczenie na zasadach ogólnych, choć wiąże się z prowadzeniem pełnej księgowości, a także możliwością płacenia bardzo wysokich podatków przy wysokich przychodach (32% zamiast początkowych 18%). Drugi z możliwych typów opodatkowania to podatek liniowy, wynoszący 19% niezależnie od uzyskanych przychodów. Wiąże się on jednak z brakiem prawa do ulg (np. na dzieci) czy wspólnego rozliczania z małżonkiem. Trzeci rodzaj to podatek ryczałtowy, który nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości, ale też nie umożliwia korzystania z ulg. Jest on atrakcyjną formą rozliczenia między innymi dlatego, że wysokość podatków zależy od rodzaju działalności. Najprostszą formą, w której jednak podatek zmienia się rokrocznie w zależności od inflacji, jest karta podatkowa. Nie wymaga ona praktycznie w ogóle prowadzenia księgowości, ale wysokość podatku uzależniona jest od wielu czynników, m. in. od rodzaju działalności. Warto także pamiętać, że dodatkowym kosztem będzie podatek od nieruchomości, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

5. Rejestracja firmy w KRS

Najważniejszym krokiem formalnym jest zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co jednocześnie stanowi obecnie wniosek o nadanie numerów REGON i NIP. W tym miejscu następuje także deklaracja dotycząca formy opodatkowania oraz zgłoszenie płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (właściciela, który opłaca swoje składki, jak też składki swoich pracowników, o ile takich zatrudnia).W przypadku osób posiadających już NIP, zostaje on przeniesiony na firmę. Warto przy tym zauważyć, że w chwili obecnej możliwość składania jednego wniosku poprzez formularz internetowy znacznie ułatwiła zakładanie własnego przedsiębiorstwa.

6. Konto bankowe

Zgodnie z polskim prawem, każde rozliczenie, dotyczące przedsiębiorstwa, musi zostać dokonane poprzez konto bankowe, a co za tym idzie, firma musi posiadać własne konto. Jedynym odstępstwem od tego prawa jest posiadanie przez osobę fizyczną indywidualnej działalności gospodarczej, które ma zryczałtowaną formę opodatkowania lub posiada kartę podatkową.

7. Zgłoszenie swojej działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Oprócz rejestracji w CEIDG przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia swojej działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do Urzędu Skarbowego należy zgłosić się szczególnie w przypadku zakładania spółek, gdy nie istnieje możliwość przeniesienia indywidualnego NIP-u na firmę. Wówczas należy wypełnić i złożyć wnioski NIP w odpowiednim US, a także zwrócić uwagę na to, czy przedsiębiorstwo będzie płatnikiem VAT. W takim przypadku dodatkowym dokumentem jest wniosek VAT-R. W przypadku ZUS-u, niezależnie od wniosku w CEIDG, należy złożyć wniosek ZUS ZUA (gdy jedyne źródło dochodu to prowadzona firma) lub ZUS ZZA (gdy oprócz prowadzenia firmy, jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę).

8. Wymagania dodatkowe

W przypadku prowadzenia różnego rodzaju usług, na przykład handlowych czy gastronomicznych, ważnym elementem jest także zawiadomienie Państwowej Inspekcji Handlowej, która kontroluje rzetelność i legalność w zakresie prowadzenia tego typu usług. Kolejny etap to zadbanie o ochronę przeciwpożarową, poprzez spełnianie norm PPOŻ, utrzymanie wszystkich instalacji w budynku przedsiębiorstwa w dobrym stanie, a także prowadzenie szkoleń dla pracowników i branie udziału w odpowiednich inspekcjach.
Po wykonaniu wszystkich ośmiu kroków można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Nie wymaganym, ale godnym uwagi elementem jest także posiadanie takich „drobnostek” jak pieczątka firmy, z jej nazwą, adresem, telefonem i numerami REGON oraz NIP, czy firmowe wizytówki.

Autorem artykułu jest ekspert z portalu Inkubator ZFK – więcej na stronie: http://www.izfk.pl  
Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Powiązane tematycznie artykuły

1 Komentarz

  1. Kinga pisze:

    Ja kiedyś dowiadywałam się co trzeba zrobić aby założyć firmę, no i przyznam, że mnie jako laika, zwykłego obywatela to przerosło. I formalności i wysokości późniejszych płatności jak i rozliczenia. Czarna magia. Wiem, że nie wszystko idzie uprościć, jednak sądzę, że właśnie uproszczenie procedur zachęciłoby przyszłych właścicieli firm do ich zakładania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>