W jaki sposób może przebiegać postępowanie sanacyjne?

women-gddf2bb991_640W sytuacji, w której nie jest możliwe spłacenie zobowiązań, można decydować się na różne formy restrukturyzacji zadłużenia. Takie działanie ma na celu zapewnienie możliwości spłacenia zobowiązania. Oczywiście niezbędne jest w tym celu dokonanie zmiany warunków, na których odbywać się będzie spłacanie kredytów. Jedną z form restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne, które ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie zawarcia układu z wierzycielami. Pozwala to uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem, a równocześnie możliwe jest podjecie działań mających na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa zgodnie z ustalonym planem. Charakterystyczną ceną sanacji opisanej na https://www.dgakancelaria.pl/postepowanie-sanacyjne/ jest to, że występuje w niej komisarz lub sędzia, który musi zaakceptować oraz kontrolować sposób przeprowadzania planu restrukturyzacji.

Jakie są etapy postępowania sanacyjnego?

Jeśli dłużnik złożył wniosek o przeprowadzenia postępowania sanacyjnego, wówczas rozpoczyna się cały proces. Równocześnie w każdym przypadku występują określone postępowanie sanacyjne etapy. Wyróżnić można między innymi otwarcie postępowania, które obejmuje między innymi przekazanie majątku przed dłużnika w ręce zarządcy. Dopiero następnie może nastąpić otwarcie właściwego postępowania sanacyjnego. Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu plan restrukturyzacji, co musi się obyć maksymalnie trzydzieści dni od otwarcia postępowania sanacyjnego. Taki plan musi być odpowiednio przygotowany, gdyż wpływa one bezpośrednio na decyzje wierzycieli. W ramach procesu restrukturyzacji niezbędne jest uzyskanie układu z wierzycielami. W tym względzie postępowanie sanacyjne ustawa wskazuje, że wierzyciel podejmują decyzję w ramach głosowania. Komisarz, którym jest sędzia zwołuje zgromadzenie w momencie uzyskania planu restrukturyzacji lub po zrealizowaniu jakiejś części takiego planu. Natomiast maksymalnym okresem, po którym takie zgromadzenie musi być zwołane wynosi dwanaście miesięcy od rozpoczęcia wprowadzenia planu restrukturyzacji.

 

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>