Praca na wysokościach – jak się zabezpieczać?

fixing-empire-state-building

Wysoko znaczy niebezpiecznie

Według danych statystycznych jeden na trzy wypadki do jakich dochodzi w czasie pracy zdarza się podczas prac na wysokościach. Upadki z drabin, dachów czy rusztowań w konsekwencji wprowadzą często do poważnych uszczerbków na zdrowiu a nawet do utraty życia. Stąd prace wykonywane na wysokościach zalicza się do tych o szczególnie wysokim czynniku ryzyka, które generują potrzebę bardziej rygorystycznych obwarowań ze strony przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szczególnie niebezpieczna okazuje się przestrzeń, na której prowadzone są prace budowlane. Ze względu na duże nagromadzenie maszyn, ludzi oraz materiałów budowlanych nagminnie, z przyczyn złej organizacji, błędu ludzkiego czy ignorowania podstawowych zasad BHP dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem pracowników

Dlaczego ludzie ulegają wypadkom na wysokościach?

1. Chciałoby się powiedzieć “Jak zawsze” grzechem głównym stojącym po stronie pracownika, jest bardzo niski poziom świadomości realnego zagrożenia, jakie wiąże się z wykonywaniem konkretnych czynności. Czasami przyczyną takiego stanu rzeczy jest zwykła ludzka ignorancja lub po prostu zupełny brak wyobraźni usprawiedliwiany brakiem doświadczenia. Częściej jednak winne są komórki zarządzające, które nie uposażyły pracowników w pakiet niezbędnych szkoleń czy instrukcji informujących o istniejących zagrożeniach.

2. Słaba logistyka, czyli niewystarczający nadzór nad pracami na wysokościach lub jego całkowity brak, jak również deficyt odpowiedniego zaplanowania prac przed ich rozpoczęciem – w przypadku omawianego zakresu działalności zawodowej nie może być mowy o spontaniczności czy tak pożądanym w innych branżach “pójściu na żywioł”.

3. Źródło zagrożenia w wielu przypadkach stanowią złe nawyki pracowników, którzy nie używają odpowiednich środków ochrony indywidualnej (kasków, szelek, lin itp.) Sytuacje takie mają miejsce ponieważ często osoby prowadzące bieżący nadzór nad pracami tolerują pomijanie najważniejszych norm określonych przez instrukcje z zakresu bhp.

4. Zły stan techniczny sprzętu mającego służyć ochronie przed ewentualnymi sytuacjami zagrożenia lub całkowity brak wyposażenia w takie urządzenia, które powinny być odpowiednio dostosowane, w zależności od specyfiki wykonywanych czynności.

Obowiązki pracodawcy

Bardzo wiele zależy od Pracodawcy, jego świadomego oraz odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa swoich podwładnych w czasie godzin pracy. Podstawowym zakresem działań, jakie każdy przedsiębiorca jest zobligowany poczynić dotyczy działań prewencyjnych. Odpowiednie przeszkolenie, bieżąca weryfikacja i aktualizacja wytycznych co do zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy, czy wprowadzenie elementów instruktażowych w czasie codziennych odpraw pozwolą pracodawcy wywiązać się z ze swoich podstawowych obowiązków, ale również będą miały wpływ na budowanie tzn. kultury zachowań służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na wypadki.

Środki zapobiegawcze, do których należy również odpowiednie oznakowanie wszystkich stref zagrożenia, to jednak nie wszytko. Zawsze w parze z teorią musi iść praktyka. W przypadku prac na wysokościach niezbędne jest zapewnienie doraźnych środków ochrony zbiorowej ,inaczej ogólnej (np. balustrady skonstruowane z poręczy, krawężników i odpowiedniej przestrzeni wypełniającej, bariery, siatki ochronne) oraz indywidualnej (kaski, liny, szelki, amortyzatory spadania).
Zapewnienie systematycznych przeglądów oceniających stan techniczny w/w środków mających zapewnić bezpieczeństwo w trakcie pracy jest nieodzownym elementem niwelowania sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie upadku.

Wreszcie zatrudnianie do prac na wysokościach osób posiadających aktualne szkolenia oraz ważne dokumenty potwierdzające opis stanu zdrowia, który umożliwia wykonywanie prac o podwyższonym czynniku ryzyka.

Jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym osoby na wysokościach powinieneś również zaopatrzyć je w odpowiednią odzież roboczą. Ważnym elementem takiego ubioru są specjalistyczne buty robocze (dostępne na przykład tutaj: www.gvarant.pl/buty-robocze/) a także specjalne rękawice niwelujące niekontrolowane poślizgi.

Obowiązki pracownika

Jeśli Pracodawca wywiązał się ze swoich obowiązków względem zapewnienia bezpieczeństwa i zalecił odpowiednią organizację przestrzeni (oznaczenia, zabezpieczenia, nadzór, asekuracja innych pracowników), cała reszta pozostaje w rękach pracownika.

Trzeba pamiętać , że zachowanie podstawowych zasad ostrożności najczęściej nie wystarcza. Nadrzędną zasadą jest niebagatelizowanie potencjalnego zagrożenia, poparte korzystaniem z doświadczenia bardziej doświadczonych osób, z którymi się pracuje i które nadzorują prace. Codziennie wprowadzanie do swojej pracy dobrych nawyków, tj. rutynowe sprawdzanie sprzętu ochronnego oraz stabilności wszelkich platform, podestów czy drabin też niewątpliwie wpływa na zapewnienie większego komfortu pracy. Wreszcie korzystanie z dobrodziejstw nauki i techniki, czyli stosowanie się do ogólnych zasad bezpieczeństwa, jak i precyzyjnych wskazów instruktażowych oraz świadome używanie środków ochrony zbiorczej oraz indywidualnej.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Powiązane tematycznie artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>