Podyplomowe studia międzynarodowe

img_2667_1445002975

Studia międzynarodowe przeznaczone są dla osób zainteresowanych sprawami życia społecznego, postępującej integracji kulturalnej i gospodarczej w Europie i na świecie. Kandydaci powinni się cechować komunikatywnością oraz wykazywać skłonność do działań negocjacyjnych oraz dyplomacji. Przedmiotem badać studiów są wszelkie stosunki społeczne kształtujące się ponad granicami państwa oraz dotyczące relacji między różnymi podmiotami. Studia międzynarodowe zaliczane są do nauk społecznych lub politycznych.

Studia międzynarodowe przeznaczone są dla osób zainteresowanych sprawami życia społecznego, postępującej integracji kulturalnej i gospodarczej w Europie i na świecie. Kandydaci powinni się cechować komunikatywnością oraz wykazywać skłonność do działań negocjacyjnych oraz dyplomacji. Przedmiotem badać studiów są wszelkie stosunki społeczne kształtujące się ponad granicami państwa oraz dotyczące relacji między różnymi podmiotami. Studia międzynarodowe zaliczane są do nauk społecznych lub politycznych.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, czyli posiadają tytuł licencjata lub inżyniera. Oczywiście mogą je podjąć osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia i uzyskały tytuł magistra. Po ukończeniu studiów podyplomowych nie otrzymujemy dyplomy, tylko świadectwo ukończenia studiów. Z reguły, aby je ukończyć należy zaliczyć wszystkie przedmioty, a na koniec złożyć pracę końcową lub przystąpić do egzaminu końcowego.

Na podyplomowych studiach międzynarodowych studenci zapoznają się z szerokim spektrum informacji z zakresu historii, prawa, organizacji międzynarodowych, systemów politycznych, ekonomii oraz nauk społecznych. Wiedza ta niezbędna jest, aby zrozumieć mechanizmy funkcjonowania światowej gospodarki oraz stosunków międzynarodowych. Na studiach słuchacze nauczą się analizować problemy krajowe w perspektywie międzynarodowe, a także podejmować decyzje gospodarcze i polityczne.

Absolwenci międzynarodowych studiów podyplomowych mają szerokie perspektywy. Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć pracę w różnych organizacjach i instytucjach m.in. międzynarodowych lub krajowych, które współpracują z zagranicą, a także jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą. Zatrudnienie znajdą również w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych oraz ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, a także w dyplomacji czy środkach masowego przekazu, takich jak prasa, radio lub telewizja. Absolwenci międzynarodowych studiów podyplomowych mogą też pracować jako analityk lub specjalista średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej.

Jak widać międzynarodowe studia dyplomowe gwarantują studentom szerokie perspektywy. Ich absolwenci zyskają szeroką wiedzę z wielu dziedzin. Dzięki temu nabędą zróżnicowane umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie w różnych, często niepowiązanych ze sobą miejscach.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>