Jak napisać wniosek o przeniesienie pracownika?

20220521180039_downloadJeżeli działanie przedsiębiorstwa bazuje na kilku zakładach produkcyjnych lub filiach ulokowanych w różnych miejscowościach, istnieje szansa na oddelegowanie lub przeniesienie pracownika do pracy w innej jednostce. Ponieważ jednak jest to istotna zmiana z punktu widzenia warunków zatrudnienia, nie może zostać przeprowadzona całkowicie dowolnie, a pracodawca musi dopełnić kilku obowiązków. Które z nich są najważniejsze?

Niezbędnym dokumentem, na mocy którego odbywa się przeniesienie pracownika do pracy w innej jednostce, jest wniosek o przeniesienie pracownika. Aby zawrzeć w nim wszelkie informacje, warto posiłkować się gotowym wzorem.

Wniosek o przeniesienie pracownika a kodeks pracy

Wszelkie zmiany związane z przeniesieniem pracownika zatrudnionego w danej firmie do innego oddziału lub zakładu warunkują zapisy kodeksu pracy. Wynika z nich, że umowa reguluje:

  • rodzaj, datę zawarcia i strony umowy,
  • warunki pracy i płacy,
  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie, wraz z wyodrębnionymi składnikami wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Taka umowa powinna zostać zawarta na piśmie.

Przeniesienie pracownika – porozumienie zmieniające

Wszystkie szczegóły dotyczące pracy, w tym także miejsce jej wykonywania, powinny zostać spisane. Ich zmiana pociąga za sobą zatem konieczność stworzenia aneksu do umowy o pracę dla pracownika. Jedną z opcji jest przygotowane w tej formie porozumienie zmieniające przygotowane na jego wniosek.

O porozumieniu zmieniającym mówimy wówczas, gdy obie strony są zgodne w kwestii zmian, czyli chociażby wtedy, gdy odbywają się one na wniosek pracownika. Modyfikacje nie mogą także oznaczać pogorszenia warunków pracy z punktu widzenia pracownika: jeśli był zatrudniony na kierowniczym stanowisku urzędniczym, nadal powinien, jeżeli zarabiał określoną kwotę, podczas pracy w innej jednostce wynagrodzenie nie może być niższe.

Przeniesienie pracownika – wypowiedzenie zmieniające

Jeżeli jednak przeniesienie pracownika do pracy w innym miejscu okazuje się dla niego niekorzystne, a strony nie dojdą do porozumienia, pracodawca może przeprowadzić taką zmianę bez obowiązku wyrażenia zgody na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. Pracownik ma możliwość odrzucenia warunków, co jednak oznacza rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia wynikającego z zapisów kodeksu pracy.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>