Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wymianie ciepła w budynkach!

PrzechwytywanieWymiana ciepła to proces wymiany ciepła między różnymi systemami. Zasadniczo transfer ciepła netto między dwoma systemami będzie się odbywał z systemu cieplejszego do systemu chłodniejszego.

Przenikanie ciepła jest szczególnie ważne w budynkach przy określaniu projektu tkanki budowlanej oraz przy projektowaniu układów pasywnych i aktywnych niezbędnych do zapewnienia wymaganych warunków termicznych przy minimalnym zużyciu zasobów.

Bardzo szeroko mechanizmy wymiany ciepła można opisać jako:

  • Przewodzenie.

  • Konwekcja.

  • Promieniowanie.

  • Zmiana fazy.

Zachowanie termiczne systemu jest funkcją dynamicznej relacji między tymi mechanizmami.

Przewodzenie

Przewodnictwo to dyfuzja wewnętrznego ciepła w ciele w wyniku różnicy temperatur w nim. Jest to szczególnie ważne w budynkach, w których może występować różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem budynku, na przykład w ogrzewanym budynku zimą. Przewodzenie jest jednym z głównych potencjalnych mechanizmów wymiany ciepła, przez które wewnętrzne ogrzewanie lub chłodzenie może zostać utracone na zewnątrz, co skutkuje wysokimi kosztami eksploatacji, wysoką emisją dwutlenku węgla i dyskomfortem użytkowników.

W przypadku materiałów budowlanych czasami uważa się, że przewodność wyraża się wartością U, jednak wartości U są odwrotnością sumy oporów cieplnych bryły oraz oporów cieplnych powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. Przewodność dokładniej wyraża wartość R materiału, która jest odwrotnością jego oporu cieplnego i nie obejmuje składnika powierzchniowego. Zobacz https://purios.com/blog/wspolczynnik-przenikania-ciepla-czym-jest-i-jak-obliczyc-ze-wzoru, aby uzyskać więcej informacji na temat tego jak działa współczynnik przenikania ciepła.

Przewodnictwo można zahamować za pomocą materiałów izolacyjnych, które mają wysoką odporność termiczną, a tym samym zmniejszają przenoszenie ciepła między wnętrzem a zewnętrzem. Efekt izolacyjny można osiągnąć również dzięki masie termicznej elementów budowlanych. Masa termiczna opisuje zdolność materiału do pochłaniania, magazynowania i uwalniania energii cieplnej. Masę termiczną można wykorzystać do wyrównania zmienności warunków wewnętrznych i zewnętrznych, pochłaniając ciepło wraz ze wzrostem temperatury i uwalniając je, gdy spadają. W projektowaniu budynków może to być przydatne do wyrównywania i opóźniania ekstremalnych warunków termicznych, stabilizowania środowiska wewnętrznego, a tym samym zmniejszania zapotrzebowania na systemy obsługi budynku.

Konwekcja

Konwekcja to ruch płynu, takiego jak powietrze, poprzez adwekcję i dyfuzję. Jest to bardzo ważny mechanizm w projektowaniu budynków, w których ruch powietrza jest niezbędny do:

  • Tworzy umiarkowane temperatury wewnętrzne.

  • Zmniejsza gromadzenie się wilgoci, zapachów i innych gazów, które mogą gromadzić się w okresach przebywania ludzi.

  • Poprawia komfort mieszkańców.

Konwekcja to także mechanizm wymiany ciepła, wynikający z ruchu powietrza o różnej temperaturze. Ruch powietrza w budynkach może być „wymuszony” (na przykład napędzany przez wentylatory) lub „naturalny” wynikający z różnicy ciśnień między jedną częścią budynku a drugą. Naturalny ruch powietrza może być napędzany wiatrem lub siłą wyporu.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>