Wniosek o zatwierdzenie taryf – jaka odpowiedzialność na gminach, jaka na przedsiębiorstwach?

germany-5283442_960_720Zawiłe jest prawo polskie. Nie inaczej, jeśli chodzi o taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, do których wnioski należy aktualnie składać. Chcąc rozjaśnić ten temat – rzucamy na niego nieco światła, w oparciu o najbardziej wiarygodne źródło informacji, jakim jest polskie prawo właśnie.

Wniosek o zatwierdzenie taryf – jaka odpowiedzialność na przedsiębiorstwach

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą liczyć z tym, że organy danej gminy zajmujące się tematem zatwierdzania wniosków taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków mogą od nich żądać przedstawienia określonej dokumentacji, która ma związek z działalnością, jaka jest przez to przedsiębiorstwo prowadzona w obszarze danej gminy. Jeśli tak się stanie iż ma to miejsce z konieczności podjęcia naprawdę efektywnego zweryfikowania prawidłowości dotyczących ustalenia oraz podziału kosztów „wspólnych” między gminami, których wniosek dotyczy. Tylko wtedy taka sytuacja może mieć miejsce, co jest określone w ustawie.

W końcu jest to nierzadka praktyka, iż gminy tworzą między sobą swoistego rodzaju związki lub porozumienia międzygminne, aby wspólne wykonywanie zadań publicznych miało swoją zasadność. Liczy się też ewentualność taka jak możliwość powierzenia jednej z gmin określonych zadań publicznych, w zależności od podjętych między tymi gminami ustaleń. To wtedy ma miejsce wspólne wykonywanie przez gminy zadań z zakresu działań takich jak:

• zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
• zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Co mówi na ten temat art. 3 UZZW?

Wskazuje się tutaj wszelkie obowiązujące prawa i obowiązki organów gminy, za których będą odpowiadać zgodnie z ustaleniami właściwe organy związku międzygminnego, jak również może się to odnosić do samej gminy, która została wskazana w porozumieniu międzygminnym. Te okoliczności wskazują wyraźnie, jakie informacje powinny pojawić się we wniosku, aby był on zasadny i zgodny z prawem. Najważniejsze jest by było podkreślone, że jest to związek, który jet składany celem zatwierdzenia taryfy dla konkretnych gmin, które jednak w związku z chęcią pełnej realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodziły się na zawarcie takiego porozumienia, czy też utworzenia specjalnego związku.

To ma znaczenie ogromne, zwłaszcza jeśli spojrzymy na wyżej wymienione informacje w kontekście postępowania przed organem regulacyjnym. Wiąże się to z możliwością uwzględnienia wszelkich faktów, jakie mogą wynikać zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – gdzie gmina jest reprezentowana przez organ wykonawczy. Dość jest to zawiłe, dlatego mądrym pomysłem jest zwrócenie się o profesjonalną poradę celem przygotowanie kompletnego, zgodnego z literą prawa wniosku w związku z taryfą za zbiorowe odprowadzanie ścieków, czy zaopatrzenie wody.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>