Ugoda – polubowne zakończenie konfliktu

003-kancelariazemla

Ugoda to porozumienie, które często potrafi zażegnać konflikt pomiędzy dwiema stronami. Pozwala ona niekiedy uniknąć kosztownego postępowania sądowego. Może jednak zostać zawarta w każdej chwili. Zarówno w sytuacji, gdy sprawa trafiła już na wokandę, jak i wtedy, gdy obu stronom zależy na polubownym rozwiązaniu problemu.

Polskie prawo dopuszcza możliwość zakończenia sporu bez udziału sądu, o ile działanie to zgodne jest z przepisami i zasadami współżycia społecznego. Ugoda podpisywana jest za porozumieniem obu stron. Oświadczają one, że wypracowane rozwiązanie je satysfakcjonuje. W przygotowaniu takiego dokumentu pomocny może okazać się doświadczony prawnik Wrocław. Dopilnuje on, aby ugoda była zgodna z interesami jego klienta.

UGODA PRZEDSĄDOWA

Jak sama nazwa wskazuje, ta forma ugody zawierana jest przed podjęciem postępowania procesowego. Wszędzie tam, gdzie pojawia się jakiś konflikt, jest możliwość wypracowania takiego rozwiązania. Pozwala ono na zażegnanie sporu bez udziału sądu. Niekiedy radca prawny Wrocław może doradzić podjęcie takiego kroku. Dzięki niemużadna ze stron nie poniesie dodatkowych kosztów. W tak przygotowanym dokumencie, znajdują się prawa i zobowiązania obu stron konfliktu. Należy pamiętać, że ugoda jest formą kompromisu. Nie zawsze wierzyciel lub dłużnik decydują się na ten krok. W takiej sytuacji, sprawa zazwyczaj trafia na wokandę. Nie zamyka to jednak furtki do polubownego zakończenie konfliktu.

UGODA SĄDOWA

Ugoda sądowa ma charakter czynności procesowej. Art. 917 kodeksu cywilnego mówi o tym, że ugoda jest formą kompromisu, który podejmują obie strony postępowania. Mogą zrobić to, aby uchylić niepewność co do roszczeń, wyegzekwować ich wykonanie lub w celu uchylenia istniejącego albo potencjalnego sporu. W chwili, w której dochodzi do podpisania ugody podczas postępowania procesowego, sprawa może zakończyć się na kilka sposobów. Powód może zdecydować się na wycofanie pozwu i tym samym przyczynić się do umorzenia postępowania lub obie strony mogą złożyć wniosek o jego umorzenie. Ugoda sądowa nabiera mocy dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Co ważne, nie w każdej sytuacji możliwe jest zawarcie ugody sądowej. Kodeks postępowania cywilnego wskazuje sytuacje, w których strony nie mogą podpisać takiego dokumentu. Chodzi m.in. o sprawy, które dotyczą ubezpieczeń społecznych.

DO UGODY NIE MOŻNA ZMUSIĆ

To bardzo ważne. Obie strony postępowania muszą chcieć wypracowania odpowiedniego porozumienia. Nie można żadnej ze stron narzucić lub zobowiązać jej do podpisania ugody. Jeśli powód lub pozwany nie wyrażają chęci do wypracowania konsensusu, czynności procesowe toczą się dalej. O ugodę mogą starać się zarówno strony postępowania, jak i sąd. Organ ten ma obowiązek dążenia do ugodowego zakończenia sporu.

Jak już wspomniano, przed podpisaniem ugody, warto poradzić się prawnika. Zapraszamy do kancelarii Securum. Obsługa prawna Wrocław oferowana przez naszą kancelarię świadczona jest na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Dane teleadresowe dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce „kontakt”.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>