Własna firma na Wyspach Brytyjskich – krok po krok

biznes

Założenie własnego biznesu w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo łatwe, przebiega sprawnie i nie wymaga zbyt wiele czasu. Można zarejestrować swoją firmę samemu lub z pomocą tłumacza. Istnieje również możliwość skorzystania z usług profesjonalnej firmy, zajmującej się wprowadzaniem nowych firm na rynek brytyjski.
Zanim jednak założyciel firmy dotrze do odpowiednich organów, winien zastanowić się nad nazwą firmy oraz przygotować dwa dokumenty tożsamości oraz zdjęcia. Następny krok, to:

Wybór rodzaju działalności

Możliwości, podobnie jak w Polsce jest kilka:
• Self Employment – jednoosobowa działalność gospodarcza.
• Limited Company (LTD) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Limited Liability Partnership (LLP) – spółka partnerska
• Public Limited Company (PLC) – spółka akcyjna.

Self Employment

Samozatrudnienie – najprostsza i najszybsza metoda rozpoczęcia działalności. Osoby samozatrudnione działają na własny rachunek, a to oznacza, iż odpowiadają całym swoim majątkiem, również prywatnym, za zobowiązania firmy.

Zgłoszenie przyjazdu – składa się informację o przyjeździe do Wielkiej Brytanii w lokalnym urzędzie podatkowym, Inland Revenue, wypełniając formularz P86,
Numer ubezpieczenia społecznego – National Insurance Number (NIN) – aby uzyskać numer ubezpieczenia, należy zadzwonić bądź udać się do oddziału National Insurance i umówić się na spotkanie, w celu uzyskania tegoż numeru.

Rejestracja firmy – musi nastąpić w ciągu trzech miesięcy, od momentu rozpoczęcia działalności, w przeciwnym razie nałożona może zostać kara pieniężna. Złożyć należy wniosek CWF1, osobiście, telefonicznie lub wysłać pocztą do brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC ( HM Revenue and Customs).

Informacje, które muszą znaleźć się na wniosku:

• Imię, nazwisko, data urodzenia, aktualny adres zamieszkania,
• NIN,
• Numer telefonu oraz adres e-mail,
• Data rozpoczęcia działalności oraz jej rodzaj,
• Adres firmy (nie musi być identyczny z miejscem wykonywania działalności).
Po rejestracji urząd skarbowy przesyła numer podatkowy UTR (Unique Taxpayer Reference).
Karta CIS-4(T) – tymczasowa karta, ważna przez rok, wniosek o jej wydanie składa się również w Inland Revenue. Po otrzymaniu numeru ubezpieczenia, wnioskuje się o wydanie karty stałej CIS-4(P).
Informacje dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie oraz podatku, otrzymuje się pocztą nadesłane przez Inland Revenue. Bardzo istotną kwestią jest więc, informowanie na bieżąco urzędu o zmianie adresu bądź też przewidywanym wyjeździe. Takich zmian dokonuje się wypełniając formularz P85(S).

Limited Company

Najbardziej powszechna wśród spółek. Posiada osobowość prawną i jest zobowiązana do corocznego przekazywania do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o zaistniałych zmianach, jeśli miały one miejsce.
Rejestracja spółki – cały proces odbywa się w Companies House, odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z opłatą rejestracyjną w wysokości 20-50 Funtów, należy przedłożyć następujące dokumenty:

• Memorandum of Association – zawiera dane spółki: nazwę, adres siedziby, cel i zakres działalności, sumę kapitału i jego podział, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności,
• Articles of Association – określa: prawa udziałowców, zasady przekazywania akcji, procedurę walnych zgromadzeń, kompetencje zarządu oraz zasady wypłat dywidend,
• Form 10 – informacje na temat dyrektorów i sekretarza spółki oraz jej adres,
• Form 12 – deklaracja o spełnionych wszystkich wymaganiach prawnych odnoszących się do zarejestrowania firmy,
Certificate of Incorporation – jest potwierdzeniem dokonania rejestracji, która trwa około 5 dni.

Limited Liability Partnership

Jest spółką partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada osobowość prawną, a udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego majątku. Udziałowcami mogą być tak osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa.
Rejestracja – odbywa się w Companies House, koszt 20-50 Funtów. Dokument niezbędny:
• LLIN01 – formularz rejestracyjny, zawierający: nazwę spółki, region siedziby, adres, wskazanie partnerów wyznaczonych do reprezentowania spółki oraz wyszczególnienie partnerów.
Po spełnieniu wymogów i braku zastrzeżeń, Companies House wydaje Certificate of Incorporation.

Public Limited Company

Spółka akcyjna, będąca osobą prawną. Akcje spółki dostępne są na giełdzie papierów wartościowych. Akcjonariusze nie odpowiadają za straty spółki majątkiem osobistym.
Rejestracja – następuje w Companies House, jej koszt to 15-40 Funtów. Dokument przekładany w celu rejestracji:

• IN01 – formularz rejestracyjny, zawierający: nazwę spółki, region, w którym będzie znajdować się spółka, rodzaj, adres i zakres działania spółki, oświadczenie dotyczące podziału udziałów oraz wysokości poręczenia.
Potwierdzeniem wpisu spółki do rejestru firm jest oczywiście Certificate of Incorporation.

Informacje pozyskano dzięki współpracy ze stroną https://rejestracjaspolkionline.co.uk/
Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Powiązane tematycznie artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>