Umowa kredytowa pod zastaw działki firmowej – co musi się w niej znaleźć?

business-loan

Prowadzenie własnej firmy to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Wymaga od nas podejmowania trudnych i czasami ryzykownych decyzji, jak również pieniędzy na rozwój działalności. Niestety mali przedsiębiorcy rzadko dysponują wolnymi środkami, dlatego w nagłych sytuacjach sięgają po inne rozwiązania – jak na przykład kredyt pod zastaw nieużywanej działki. Czym jest takie zobowiązanie, na czym polega umowa o kredyt pod zastaw i co powinno się w niej w znaleźć?

Czym jest kredyt pod zastaw działki firmowej?

Kredyt pod zastaw działki firmowej to nic innego jak kredyt hipoteczny, który jest z reguły zobowiązaniem kilkuletnim. Aby otrzymać ten typ kredytu, trzeba przygotować się na szereg formalności oraz sprostać wymogom stawianym przez bank. Cała procedura jest dość skomplikowana, ale to nie powinno nas odstraszać, bo bank musi mieć pewność, że będziemy w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań. Poza tym w ten sposób również my zyskamy pewność, że stać nas będzie na spłatę zaciągnięte kredytu. Pożyczki pod zastaw działki firmowej można uzyskać na podstawie umowy, którą zawieramy z bankiem.

Na czym polega umowa o kredyt pod zastaw?

Przez umowę o kredyt pod zastaw bank zobowiązuje się oddać do naszej dyspozycji na czas oznaczony w umowie określoną kwotę pieniędzy na wcześniej ustalony cel. Z kolei my zobowiązujemy się do korzystania z pozyskanych środków zgodnie z warunkami umowy, jak również do zwrotu kwoty zadłużenia wraz z odsetkami i prowizją od udzielonego kredytu w określonym terminie. Umowa zawierana jest w formie pisemnej i sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Co powinno się znaleźć w umowie o kredyt pod zastaw?

Przede wszystkim umowa kredytu powinna określać strony umowy (między innymi dane osobowe/podmiotowe/ adres siedziby etc.) kredytodawcę (bank) oraz kredytobiorców (nas – osoby ubiegające się o kredyt). Poza tym w umowie powinny się znaleźć też informacje określające kwotę udzielanego kredytu, wysokość oprocentowania oraz ewentualne warunki jego zmiany. Co więcej, umowa powinna zawierać cel, na który został on udzielony, jak również zasady oraz termin spłaty. Oprócz tego umowa o kredyt hipoteczny powinna też określać:
sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – w tym przypadku zabezpieczeniem kredytu hipotecznego dla banku będzie ustanowienie zastawu na działkę firmy,
zakres uprawnień banku związany z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu – to, w jaki sposób bank może badać, czy zaciągnięty kredyt został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy, jak również monitorować jego spłatę,
wysokość prowizji – jeśli umowa kredytu pod zastaw działki firmowej przewiduje prowizję, musi być z góry określona jej wysokość,
warunki rozwiązania umowy – to w jaki sposób można ją wypowiedzieć, jak również od niej odstąpić,
warunki dokonywania ewentualnych zmian – warunki, na jakich można dodać aneks do umowy,
załącznik do umowy w postaci regulaminu, tabeli opłat oraz prowizji.

Każdy z nas decydując się na wzięcie kredytu pod zastaw, powinien dopilnować, by wszystkie wymienione elementy znajdowały się w umowie, ponieważ to nie tylko zabezpieczenie dla banku, ale także dla nas.

Przeczytaj również:
https://www.ta-praca.pl/dokumenty-wymagane-chwilowki/

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>