Twoi pracownicy pracują w strefach zagrożenia wybuchem? Szkolenia ATEX są dla Ciebie

4ATEX to skrótowe określenie dyrektywy europejskiej 2014/34/EC, która ma za zadanie regulować wprowadzane do obiegu elektryczne i mechaniczne urządzenia, komponenty i systemy ochronne zabezpieczone przed wybuchem. Nas, w tym przypadku, zainteresują ATEX 114 oraz ATEX 137 dotyczące ochrony przeciwwybuchowej, a konkretnie szkolenia pomagające pracodawcom realizować obowiązki nałożone na niego przez prawo.

Dyrektywy ATEX 114 i ATEX 137 – o czym mówią?

Dyrektywa ATEX 114 dotyczy wyrobów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Koncentruje się wokół producentów takich wyrobów – mówi się, że jest to jedna z dyrektyw nowego podejścia, które ma na celu ujednolicenie rynku europejskiego. W naszym kraju została wprowadzona przez rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817).

Dyrektywa 137 dotyczy natomiast użytkowników urządzeń i systemów, dlatego jest istotniejsza z punktu widzenia pracodawcy. To właśnie ta dyrektywa mówi m.in., dlaczego konieczny jest Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz Ocena Ryzyka Wybuchu. W naszym kraju została wprowadzona przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138 poz. 931).

Czy pracownicy muszą znać te dyrektywy?

Jak wspomnieliśmy, ATEX 137 skupia się na użytkownikach urządzeń i systemów. Oczywistym jest, że pracownicy muszą znać i realizować prawne obowiązki w tym zakresie. Wymaga od nich tego również prawo – § 9.1. wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki nakłada na pracodawcę obowiązek przeszkolenia pracowników wykonujących swoje obowiązki zawodowe w miejscach gdzie występuje atmosfera wybuchowa. Szkolenia ATEX mogą być więc składową szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia ATEX – o czym traktują?

Szkolenia ATEX z reguły dopasowane są do miejsca pracy, w którym swoje obowiązki zawodowe realizują pracownicy obecni na szkoleniu. Rzecz jasna, wzbogacone są przez wymagania prawne, które każdy z uczestników powinien znać i rozumieć. Z reguły pracownicy – poza aspektami prawnymi i zakresem teoretycznym – poznają analizę stref zagrożenia wybuchem, praktyczne sposoby na ograniczenie szans wybuchu oraz wymagania, jakie stawiają przed nimi urządzenia i systemy, z których korzystają. 

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>