Tagged: praca dla emerytów

00 0

Problem, ale i okazja emeryta

Starzenie się społeczeństwa to paląca kwestia, nie tylko ze względu na zagrożenie podstaw systemu emerytalnego. To także konieczność ponoszenia znacznych nakładów na opiekę zdrowotną, ale i nowe miejsca pracy. Opieka nad osobami starszymi pochłania już wiele środków, a wraz ze wzrostem ich liczby spowoduje dalszy ich wzrost. Jest to dobra...