Tagged: Płace

kadrowa 1

Czym zajmuje się kadrowa w firmie?

Każda duża firma posiada dział kadr i płac. Do jego obowiązków należy sporządzanie list płac, dokumentacji dotyczącej umów oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych i pozyskiwanie pracowników czy motywowanie ich. Dział ten zajmuje się więc wszystkim, co dotyczy pracowników firmy oraz pilnuje, by w przedsiębiorstwie przestrzegane były przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy....