Tagged: archiwizacja dokumentów

dokumenty 1

Dowiedz się wszystkiego o obowiązku przechowywania dokumentacji firmowej

Jak powszechnie wiadomo, każde przedsiębiorstwo, czy to prywatne czy państwowe ma obowiązek przechowywać pełną dokumentację przez czas określony przepisami prawa. To ile lat należy archiwizować dokumentację przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od tego, jakiego typu są to dokumenty. Jakie dokumenty przechowywać, przez jaki okres czasu? Dokumentację firmową musimy przechowywać, ponieważ...