Przerwy dla pracowników – sprawdź ile Ci się należy

pobrane

Kodeks pracy reguluje różne przerwy w pracy dla pracowników, którzy pracują w różnych warunkach i na różnych stanowiskach. Prawa pracownicze przysługują każdemu pracownikowi i pracodawcy winni ich bezwzględnie przestrzegać. Jakie zatem przerwy należą się pracownikom, o tym poniżej:

- każdy pracownik, który w ciągu doby pracuje minimum przez 6 godzin ma prawo do przerwy, która trwa 15 minut, jest to tak zwana „przerwa śniadaniowa”. Należy zaznaczyć, iż przerwa ta jest wliczana do czasu pracy pracownika i przysługuje ona, jeśli pracownik pracuje w ciągu doby 6 godzin,
– przerwa przy pracy przy komputerze to przerwa, która trwa 5 minut i przysługuje ona pracownikom, którzy użytkują w czasie swojej pracy monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Jednakże należy tutaj podkreślić, iż nie przysługuje ona wówczas, gdy pracodawca zapewni pracownikowi łączenie pracy przy komputerze na przemian z innymi pracami, które nie obciążają wzroku pracownika. Oczywiście przerwa ta jest wliczana do czasu pracy,
– każda osoba niepełnosprawna, która jest zatrudniona w danym zakładzie pracy ma prawo do dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, przerwa taka trwa 15 minut i jest ona wliczana do czasu pracy,
– są zakłady pracy, które zatrudniają w swoich strukturach pracowników młodocianych. Im także należy się przerwa, jeżeli ich dobowy wymiar czasu pracy wynosi dłużej niż 4,5 godziny, wówczas pracodawca ma obowiązek wprowadzić przerwę w pracy, która będzie trwała nieprzerwanie 30 minut i będzie ona wliczona do czasu pracy,
– jeżeli pracownica karmi piersią, to przysługuje jej przerwy na nakarmienie dziecka. Takie przerwy na wniosek pracownicy mogą być udzielane łącznie. Jednakże istotnymi są tutaj fakty, że: jeśli pracownica jest zatrudniona przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie to przerwy na karmienie jej nie przysługują, a jeśli czas pracy takiej pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, to wówczas przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. Pracownica, która pracuje w pełnym wymiarze godzin i karmi piersią jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 30 minut każda, w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka przerwy te wydłużają się do 45 minut każda. Są to przerwy, które oczywiście wlicza się do czasu pracy,
– w swoim Regulaminie pracy lub innym dokumencie, który reguluje czas pracy w danym zakładzie, pracodawca może, lecz nie musi wprowadzić jedną przerwę w pracy, której nie wlicza się do czasu pracy, jest to tzw. „przerwa na lunch” i jest ona przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych,
– bywa tak, że system czasu pracy, oczywiście jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być przerywany, dzieje się to według z góry ustalonego rozkładu, który przewiduje nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, taka przerwa trwa 5 godzin i jest ona przerwą płatną, aczkolwiek tylko w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przerwy,
– ostatnią z przerw, która zostanie pokrótce omówiona w niniejszym artykule, jest dodatkowa przerwa dla pracownika, który jest zatrudniony w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia albo przy pracy monotonnej lub w ustalonym z góry tempie. Wykaz takich prac, ustalany jest przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, ponadto pracodawca w takim przypadku zasięga opinii lekarza, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, wymiar tej przerwy jest ustalany indywidualnie i jest to przerwa, która jest wliczana do czasu pracy

Jak sami widzicie Kodeks pracy przewiduje przeróżne formy przerw w czasie pracy i większość z nich jest przerwami, za które otrzymamy wynagrodzenie.

Poradnik opracowano wspólnie z producentem naczyń jednorazowych, które można wykorzystać w czasie przerwy obiadowej w pracy. Zobacz przykładowe pojemniki na stronie https://naczyniajednorazowe.pl/30-talerze-jednorazowe-flaczarki

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>