Prowadzenie działalności nierejestrowanej

pexels-photo-380769

Począwszy od 30 kwietnia 2018 roku r. istnieje możliwość prowadzenia niezarejestrowanej działalności. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły firmy, a ich miesięczny przychód nie przekracza 1050 zł (dla roku 2018).

Prowadzenie działalności bez rejestracji nie jest możliwe, gdy dana branża wymaga posiadania koncesji, licencji lub pozwoleń np. działalności w zakresie ochrony mienia i osób, sprzedaż alkoholu itp. Zabronione jest również prowadzenie działalności niezarejestrowanej w formie spółki cywilnej. Jeżeli dana osoba uzyska w którymkolwiek miesiącu przychód przekraczający ustanowiony limit, to w terminie 7 dni musi dokonać rejestracji działalności gospodarczej.

Obowiązki w zakresie działalności nierejestrowanej

Prowadząc działalność bez rejestracji nie trzeba opłacać składek ZUS w zakresie ubezpieczania społecznego, Funduszu Pracy, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jesteśmy jednak zobligowani do uiszczenia podatku dochodowego. Tego typu zarobek stanowi bowiem przychód z tzw. „innych źródeł” ipodlegają opodatkowaniu. Podatek opłaca się na koniec roku podatkowego, składając PIT-36.

Kolejny obowiązek, to prowadzenie ewidencji sprzedaży, która pozwoli ustalić ewentualny moment przekroczenia określonego w ustawie limitu przychodów, oraz będzie podstawą naliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli osoba wykonująca działalność zamierza świadczyć usługi lub sprzedaż, która nie może podlegać podmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT (np. doradztwo i usługi reklamowe), to jest konieczna rejestracja VAT i opłacanie tego podatku. Niektóre rodzaje działalności nierejestrowanej mogą się wiec wiązać z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, obowiązku uzyskania NIP i przesyłania JPK.

Należy również pamiętać, iż mimo braku rejestracji firmy, na mocy Kodeksu Cywilnego osoba prowadząca działalność nierejestrowaną uznawana jest za przedsiębiorcę, a więc musi respektować prawa konsumenta (np. możliwość zwrotu towaru sprzedanego przez Internet w terminie 14 dni).

Przedsiębiorca nierejestrowany musi również wystawiać rachunki, jeżeli takiego życzy sobie klient.Powinny one zawierać: numer rachunku, datę wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi oraz kwotę do zapłaty. Jeżeli wykonaliśmy usługę na rzecz firmy, to taki rachunek może być dla niej podstawa wciągnięcia poniesionych wydatków w koszty działalności.

Dla czego wprowadzono tzw. działalność nierejestrowaną?

Celem wprowadzonych przepisów jest stworzenie środowiska sprzyjającego podejmowaniu aktywności biznesowej przez Polaków. Teraz każdy może przetestować w małej skali swój koncept biznesowy, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Jeżeli pomysł na biznes chwyci, a działalność zacznie przynosić normalny przychód – wystarczy dokonać rejestracji i dalej, nieprzerwanie rozwijać swój projekt. Co ważne, prowadzenie działalności nierejestrowanej, nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie z PUP. Można wiec powiedzieć, że jest to świetny sposób, aby przetestować pewne rozwiązania przed złożeniem wniosku o dotacje, tak by odpowiednio dopracować swój koncept biznesowy.

PS: W przypadku tych przedsiębiorców, którzy zamknęli swoje firmy przed dniem 30.IV.2018 – mogą oni skorzystać z tej formy działalności nie po upływie 60, ale 12 miesięcy.

Polecamy:
PCC-3, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>