Projektowanie dróg a geologia i geomorfologia

PrzechwytywanieGeologiczne tło naturalnych materiałów do budowy dróg stosowanych we wszystkich obszarach budowy dróg ma głęboki wpływ na parametry techniczne tych materiałów. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć procesy geologiczne, które prowadzą do powstawania skał i innych materiałów, jeśli mają być z powodzeniem stosowane.

Znajomość geologii i geomorfologii może stanowić przydatne ramy do identyfikacji źródeł materiałów i zrozumienia ich prawdopodobnych wzorców zachowania w kontekście inżynieryjnym, gdy w grę wchodzi projektowanie dróg.

Ogólne zachowanie gleby i skał można uznać za funkcję:

  • mineralogii cząstek składowych

  • morfologii cząstek składowych (tekstury)

  • fizycznego związku cząstek składających się ze sobą

  • charakteru wszelkich nieciągłości

W kontekście inżynieryjnym gleby i skały zachowują się w skali materiałowej lub masowej. Materiały budowlane można uznać za działające głównie w skali materiałowej, chociaż aspekty ich występowania muszą być uwzględnione w skali masowej. W tym miejscu staramy się przedstawić geologiczne tło dla charakteru i występowania materiałów do budowy dróg w szczególnych regionach i podkreślić ich ogólną charakterystykę względem oczekiwanej wydajności inżynieryjnej.

Przykład wpływu geonauk na projektowanie dróg

Weźmy jako przykład projektowanie drogi na skale magmowej. Skały magmowe są powszechnie charakteryzowane pod względem sposobu ich powstawania i chemii, z których pierwsze mają wpływ na wielkość ziaren, a drugie rządzą mineralogią. Wielkość ziaren magmowych jest w dużej mierze funkcją czasu potrzebnego do ochłodzenia ze stanu stopionego, im wolniejsze tempo chłodzenia, tym grubszy rozmiar ziaren. Na przykład skały plutoniczne są zazwyczaj gruboziarniste, gdzie tworzą się w głębokich skorupach w postaci dużych wgłębień. Gdy tworzą się jednak jako niewielkie mają zazwyczaj bardziej delikatną lub średnio ziarnistą teksturę.

Dodatkowo wytłaczające skały magmowe, które szybko zestalają się, gdy lawa ma drobną lub szklistą teksturę. Charakterystyka chemiczna skał magmowych odbywa się poprzez ich zawartość krzemionki (SiO2), która waha się między 40 a 75% i jest jej najliczniejszym składnikiem. Zawartość krzemionki stanowi podstawę czterokierunkowego podziału skał magmowych i to ten podział ma duże znaczenie, jeśli chodzi o projektowanie dróg.

Skały magmowe bogate w kwas lub krzemionkę zazwyczaj zawierają krzemionkę w postaci wolnego kwarcu i obfitych jasnych skaleni. Pośrednie i podstawowe rodzaje skał mają stopniowo mniej kwarcu i większy procent ciemnych barwników minerałów ferromagnezowych lub maficznych. Skały ultra-zasadowe składają się prawie w całości z maficznych minerałów. Dodatkowa grupa skał magmowych zwanych piroklastami powstaje, gdy stopiona magma i szczątki są wyrzucane podczas aktywności wulkanicznej w postaci pyłu, popiołu lub większych fragmentów aglomeratycznych.

Jest to bardzo interesująco wskazane, jak wiele w dziedzinie geomorfologi oraz geologii jest do zrobienia, zanim w ogóle jakikolwiek projekt drogi będzie mógł powstać.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>