Praca na umowę-zlecenie – korzyści i wady

how-student-loan-consolidation-and-refinancing-worksCywilnoprawna umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonych czynności prawnych na rzecz zleceniodawcy. To umowa często podpisywana przez studentów, którzy cenią sobie swobodę, jaką daje ten sposób zatrudnienia i wyższe wynagrodzenie otrzymywane netto. Jakie są jeszcze korzyści i wady umowy-zlecenie?

Korzyści pracy na umowę-zlecenie

Oferty pracy na umowę-zlecenie dostępne na stronie Pracuj.pl to dogodna forma zarobku dla studentów do 26. roku życia, którzy nie podlegają obowiązkowi opłacania składek ZUS, ani nie przystępują do ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu ich wynagrodzenie na umowę-zlecenie jest pomniejszane jedynie o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, co powoduje, że otrzymują wyższą stawkę netto. Mogą do tego swobodnie zarabiać i uczestniczyć w zajęciach na uczelni, bowiem pracodawca nie nadzoruje ciągle zleceniobiorcy, przez co ma on możliwość samodzielnego wykonania pracy, a nawet powierzenia jej komuś innemu. Umowa-zlecenie, o ile jej zapisy nie stanowią inaczej, może być ponadto w każdej chwili wypowiedziana przez zleceniobiorcę, co w przypadku zmieniających się dynamicznie realiów życia osób młodych jest również korzystne.

Wady umowy zlecenie

Ze względu na charakter cywilnoprawny do umowy-zlecenie nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy dotyczące ochrony wynagrodzenia, prawa do urlopu czy dni wolnych. Osoby pracujące jedynie na umowie-zlecenie nie mają także możliwości skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych w czasie choroby czy macierzyństwa. Zleceniobiorca nie ma ubezpieczenia wypadkowego, a więc nie otrzymuje odszkodowania za wypadek w trakcie pracy. Nie otrzyma także wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku niewypłacalności zleceniodawcy. Nie jest to więc korzystna forma zatrudnienia dla osób powyżej 26. roku życia, które chcą uregulować tryb życia, wziąć kredyt czy korzystać ze świadczeń pracowniczych. W ich przypadku umowa-zlecenie bywa opłacalna jedynie jako dodatkowe źródło zarobku, obok stałej umowy o pracę.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>