Obowiązki pracodawcy względem pracownika – co mówią na to przepisy prawa?

large

Obowiązki pracodawcy względem pracownika szczegółowo definiuje Kodeks Pracy oraz inne ustawy szczegółowe. Jakie zatem ma obowiązki pracodawca według przepisów prawa? Przeczytaj poniżej.

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy z pewnością zatrudnianie pracownika oraz wypłacanie mu za tę pracę należnego wynagrodzenia. Pracownika można zatrudniać na wiele sposobów: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy też kontrakt. W niektórych przypadkach zatrudnia się pracownika na podstawie jego powołania, czy też mianowania. W głównej mierze zależy to od branży w jakiej jest zatrudniany pracownik i od jego stanowiska, a także rodzaju pracy, którą świadczy on na rzecz pracodawcy.

Sam proces zatrudnienia to nie tylko dokument świadczący o zatrudnieniu danego pracownika, to także odpowiednio przygotowane dla niego miejsce pracy. Należy też podkreślić, iż żaden pracodawca nie ma prawa zatrudniać pracownika bez wynagrodzenia. W przepisach nie istnieje sytuacja, gdzie pracownik pracuje za darmo i jest to zgodne z prawem, bowiem każdemu kto świadczy pracę, należy się za nią zapłata.

Kolejny wykaz obowiązków pracodawcy

Każdy z pracodawców winien zatrudniać na dane stanowisko pracownika, który ma do tego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Pracodawca nie ma prawa zatrudniać pracownika na danym stanowisku, jeśli np. choroba uniemożliwia mu wykonywanie zadań przypisanych dla danego stanowiska. Na niektórych stanowiskach nie mogą pracować np. kobiety, bo np. jest to bardzo ciężka praca fizyczna.

Kiedy zatrudniamy pracownika mamy obowiązek zaznajomić go z jego miejscem i stanowiskiem pracy oraz przedstawić mu zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i praw. Każdemu pracownikowi pracodawca musi zagwarantować niezbędne materiały i narzędzia do wykonywanej przez niego pracy. Jeżeli pracownik pracuje np. jako pracownik fizyczny należy mu się odzież robocza, wszelkie środki ochronne i środki czystości. Pracodawca ma ponadto obowiązek wydać na terenie swojego zakładu Regulamin Pracy, jeśli zatrudnia on co najmniej 20 pracowników i dopilnować, by każdy pracownik go przestrzegał. Regulamin Pracy dotyczy także pracodawcy. Jeżeli na terenie zakładu pracuje mniej niż 20 osób, to obowiązkiem pracodawcy jest wydanie stosownego zarządzenia odnośnie zasad pracy.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę monotonną, to pracodawca ma obowiązek wprowadzania przerw. Według prawa pracy pracodawca powinien dbać o to, by pracownicy pracowali w środowisku wolnym od dyskryminacji (płeć, wiek, rasa, wyznanie, poglądy polityczne i wiele innych). Ponadto kolejnym jego obowiązkiem jest dbałość i pomoc w podnoszeniu kompetencji zawodowych i kwalifikacji swoich pracowników, a także pomagać im w dokształcaniu się. W miarę możliwości pracodawca powinien także pomagać swoim pracownikom w zaspokajaniu ich potrzeb socjalno-bytowych np. pomoc w remoncie mieszkania, przyzakładowe przedszkola, czy też ośrodki kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne. Podkreślę jeszcze, iż każdy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Na koniec rzeknę jeszcze, iż każdy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi! Niestety w naszym kraju wciąż jeszcze pracodawcami są ludzie, dla których to słowo i ten przepis prawny nie mają znaczenia.

Porad na potrzeby niniejszego artykułu udzielił nam Adwokat Krzysztof Śpiewak

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>