Mobbing i dyskryminacja w pracy – szkolenia antymobbingowe

boss-2179948_640Mobbing czy dyskryminacja w miejscu pracy wpływają negatywnie nie tylko na pracowników, którzy doświadczają tych zjawisk, ale również na całą organizację. Prawo zobowiązuje pracodawców do zapobiegania toksycznym sytuacjom i tworzenia przyjaznego środowiska pracy. Warto o to zadbać jednak nie tylko ze względu na przepisy, ale również z uwagi na własny interes. Dowiedz się więcej jak przeciwdziałać mobbingowi, w tym poprzez profesjonalne szkolenia i kursy dotyczące mobbingu.

Mobbing a dyskryminacja – podobieństwa i różnice

Mobbing i dyskryminacja to dwa zjawiska, które występując w środowisku pracy, bardzo negatywnie wpływają na jego atmosferę. To również zachowania, które są wyszczególnione w Kodeksie pracy jako zabronione. Dyskryminacja ma związek z nierównym traktowaniem podyktowanym uprzedzeniem, np. ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność itd. Tymczasem mobbing obejmuje różne formy nękania psychicznego, takie jak zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie i inne działania prowadzące do zaniżonej samooceny pracownika w kontekście jego przydatności zawodowej. Warto zwrócić uwagę na pewne mniej oczywiste różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem:

  • dyskryminacja jest zakazana również na etapie rekrutacji, o mobbingu możemy mówić dopiero podczas zatrudnienia,
  • dyskryminacja może być zachowaniem jednorazowym, mobbing charakteryzuje długotrwałość i uporczywość działań,
  • mobbing jest też celowy, przy dyskryminacji motywacja nie ma znaczenia (nierzadko zdarza się, że dyskryminujący nie zdają sobie sprawy z tego, że przejawiają toksyczne zachowania lub działania),
  • wnosząc zarzut o mobbing, trzeba przedstawić dowody na winę sprawcy, w przypadku dyskryminacji jest odwrotnie – każdy zarzut powoduje, że to pracodawca musi udowadniać, iż nie doszło do nierównego traktowania.

Dobrze zrozumieć różnice pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją oraz zapoznać się z przepisami antymobbingowymi i antydyskryminacyjnymi pozwalają profesjonalne kursy i szkolenia z mobbingu. Szkolenia mobbing i dyskryminacja mogą być skierowane zarówno do działów HR zainteresowanych poznaniem regulacji zawartych w prawie pracy i kodeksie pracy, ale też istnieje szeroka oferta szkoleń z mobbingu kierowanych do menedżerów. Szkolenia tego typu koncentrują się na rozpoznawaniu zjawiska mobbingu i przeciwdziałaniu mu w środowisku pracy. Co ważne, szkolenia z mobbingu oraz kursy poświęcone mobbingowi realizowane są zarówno online, jak i stacjonarnie. Dostęp do szkoleń antymobbingowych jest więc naprawdę dobry.

Mobbing i dyskryminacja w pracy – jak im zapobiegać?

Odpowiedzialność za mobbing i dyskryminację zgodnie z Kodeksem pracy spada zawsze na pracodawcę, niezależnie od tego kto w firmie jest źródłem tego typu zachowań. Ponadto tego typu sytuacje zawsze szkodzą firmie pod względem wizerunkowym, finansowym i nie tylko. To dlatego przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji należy do przedsiębiorców. Można to robić na wiele sposobów. Kluczowe jest dawanie dobrego przykładu i pokazywanie wzorców odnoszących się do prawidłowej komunikacji czy relacji w firmie. Warto organizować spotkania i szkolenia dotyczące tematów równego, sprawiedliwego traktowania oraz mobbingu. Należy ponadto zapewnić możliwość dyskretnego i bezpiecznego informowania o problematycznych zachowaniach zwierzchników czy  współpracowników. W razie procesu przed sądem pracy pracodawca będzie musiał wykazać, że podjął faktyczne i skuteczne działania mające na celu przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom zgodnie ze specyfiką firmy. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na wdrożenie odpowiednich procedur oraz na szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników, co znacząco sprzyja przeciwdziałaniu mobbingowi.

Gdzie szukać szkoleń z mobbingu?

Szkolenia mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy dostępne są w całej Polsce. Stacjonarnie głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk czy Katowice. Więcej szkoleń z mobbingu znajdziemy jednak dzisiaj online, w tym na stronie https://eventis.pl/szkolenia/mobbing. Szkolenia tego typu dostępne są zarówno w wersji na żywo, wówczas zajęcia w trakcie szkolenia prowadzone są przez platformę do wideokonferencji (np. Microsoft Teams), jak i w postaci kursów mobbingowych dostępnych na platformach e-learning. Kursy tego typu pozwalają skutecznie i tanio przeszkolić załogę z zagadnieniami czym jest mobbing, jak go rozpoznawać i jak mu przeciwdziałać. Szkolenia i kursy z mobbingu pozwalają również wdrożyć procedury postepowania w razie podejrzenia o mobbing.

Jaki jest koszt szkoleń antymobbingowych?

Szkolenia z mobbingu i dyskryminacji skierowane do działów HR, zahaczające o prawo pracy i kodeks pracy, kosztują już od kilkuset złotych za 2-dniowe szkolenie. Droższe są oczywiście szkolenia stacjonarne z mobbingu. Szkolenia online dzięki wyeliminowaniu kosztu Sali konferencyjnej, wyżywienia i konieczności zapewnienia sprzętu szkoleniowego cechują się niższymi cenami. Podstawowe szkolenia z mobbingu dla pracowników prowadzone w postaci e-learningu to koszt już od kilkudziesięciu złotych od uczestnika. Ostateczna cena tego typu kursów mobbingowych zależna jest od liczby szkolonych osób.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>