Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika ze wschodu?

pexels-photo-1516709Zatrudnienie pracownika ze wschodu w 2019 roku możliwe jest tylko wtedy, jeżeli cudzoziemiec ma uprawnienia do pobytu na terytorium Polski i może podjąć legalne zatrudnienie. Pracę można powierzyć pracownikowi zarówno mającemu zezwolenie na pobyt czasowy, jak i na podstawie wizy, jeśli jest to dopuszczalne przez prawo, tak jak w przypadku Ukraińców. W takim przypadku nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na pracę, a wystarczy złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Nie zwalnia to jednak pracodawcy z innych obowiązków wobec pracownika zagranicznego.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników ze wschodu

By zatrudnić pracowników ze wschodu, należy w pierwszej kolejności złożyć oświadczenie do Powiatowego Urzędu Pracy i szczegółowo określić zakres obowiązków pracowniczych oraz wnieść opłatę w wysokości 30 złotych. Po zewidencjonowaniu oświadczenia należy podpisać z pracownikiem umowę oraz powiadomić Urząd Pracy o rzeczywistym podjęciu pracy przez cudzoziemca.

Oprócz obowiązków szczególnych, obowiązujących tylko cudzoziemców, pracodawca ma wobec nich dokładnie takie same obowiązki jak wobec pracowników polskich. Są to przede wszystkim: zawarcie umowy z osobą zatrudnioną, zapewnienie warunków opisanych w tym dokumencie, zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odprowadzania składek i podatku dochodowego, a także postępowania zgodnego z prawem pracy.

Obowiązki pracodawcy przejmuje agencja pracy

Nieprzestrzeganie prawa dotyczącego zatrudnienia obcokrajowców jest poważnie sankcjonowane prawnie i może powodować karę grzywny do 30 tysięcy złotych, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Korzystanie z zagranicznej siły roboczej często wiąże się również z większymi wydatkami ponoszonymi na rekrutację, szkolenia pracowników oraz edukacji działu prawnego i księgowego w tym zakresie. Dlatego duża część przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług wyspecjalizowanej agencji pracy, która koniec końców będzie faktycznym pracodawcą, a przedsiębiorstwo tylko usługobiorcą korzystającym z wynajmu pracowniczego.

Jedną z takich agencji jest firma WorkBalance, która zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowca. Są to:

• sprawdzenie legalności pobytu i możliwości podjęcia pracy w Polsce;
• sprawdzenie ważności dokumentu pracownika ze wschodu i przechowywanie jego kopii przez cały okres pracy cudzoziemca;
• zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej;
• przetłumaczenia umowy cudzoziemcowi na język zrozumiały;
• informowanie cudzoziemca o rodzajach działań formalnych wobec niego;
• rozliczenia z instytucjami: Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, Służbie Celnej, Straży Granicznej.

– Usługi leasingu pracowniczego cenione są przede wszystkim przez tych pracodawców, którzy podejmują się skorzystania z usług cudzoziemców po raz pierwszy i nie mają odpowiednio przygotowanej infrastruktury lub wiedzy, jakie formalności należy dopełnić. W równym stopniu dotyczy to wszystkich branż, bez względu na liczebność wynajmowanych pracowników zagranicznych – tłumaczy specjalista od rekrutacji cudzoziemców w firmie WorkBalance, Artur Zięba.

W takim przypadku do pracodawcy należeć będzie przede wszystkim zapewnienie takich, warunków pracy, jakie zostały zapisane w umowie. Należy też nadmienić, że w świetle prawa nie mogą one być gorsze niż warunki zapewniane pracownikom polskim. Podobnie wygląda to z wynagrodzeniem – zastrzega się, że nie może być to stawka niższa niż minimalna krajowa. Zwykle usługobiorcy nie muszą się też martwić o warunki bytowania wynajętych cudzoziemców – Na życzenie przedsiębiorcy organizujemy także zakwaterowanie pracowników oraz transport z oraz do pracy, jeśli zaistnieje taka potrzeba – zapewnia specjalista z WorkBalance.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>