Jakie są konsekwencje nieopłacania podatku dochodowego?

analyze-your-taxes

Jednym z głównych obowiązków podatników w Polsce jest obliczanie i odprowadzanie zobowiązań podatkowych do odpowiednich organów. Z różnych przyczyn zdarza się jednak, że podatek dochodowy nie jest płacony. W niektórych przypadkach może to być zapłata w zbyt małej wysokości, lub niedotrzymanie terminu zapłaty podatku dochodowego. Jakie mogą być konsekwencje tego typu działania? Co grozi za nieopłacenie podatku dochodowego?

Kary za nieopłacenie podatku dochodowego

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nieuregulowanie zobowiązań podatkowych może wynikać ze zróżnicowanych przyczyn faktycznych. Bez względu na nie, jest to jednak odpowiednia zaległość, za którą podmiot może ponieść odpowiednie konsekwencje finansowe i prawne. Są one różnego rodzaju, gdzie wymienić należy:

  • Odsetki – w przypadku braku zapłaty podatku dochodowego w terminie, należy liczyć się z koniecznością jego uiszczenia, nie tylko w wysokości pierwotnej, ale również powiększonej o odpowiednie odsetki. Tego typu zobowiązanie powinno być obliczone przez podatnika samodzielnie i wpłacone wraz z zobowiązaniem podstawowym, bez dodatkowego wezwania;
  • Koszty egzekucji – w przypadku jeżeli dany podmiot samodzielnie nie wpłaci zobowiązań podatkowych, odpowiednie organy podatkowe będą musiały wszcząć procedurę prawną, w tym najprawdopodobniej procedurę egzekucyjną, a to wszystko generuje koszty. Wynikają one z nieprawidłowego działania, czy zaniechania podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku dochodowego, więc z dużym prawdopodobieństwem będą one od niego egzekwowane;
  • Odpowiedzialność karna – Ustawa Kodeks karny skarbowy określa odpowiedzialność, między innymi za nie wpłacanie w terminie podatku. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 57 podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, oraz Postanowieniem Sądu Najwyższego, uporczywość niewpłacania podatku może polegać zarówno na niestosowaniu się do wymogu terminowego płacenia podatku cyklicznie, jak i jednorazowe, ale długotrwałe zaniechanie regulowania podatku.
  • Inne konsekwencje – podczas gdy organy prowadzić będą procedurę odzyskania swoich należności w postępowaniu egzekucyjnym, może dojść ponadto do zajęcia środków pieniężnych, rachunków bankowych, czy innego majątku dłużnika. Tego typu działania nie tylko generują dodatkowe koszty, ale z pewnością stanowią dodatkowe niedogodności dla danego podmiotu;

Poznaj najlepszy i najszybszy sposób na rozliczenie e-deklaracji podatkowej: https://www.e-pity.pl/e-deklaracje-program-desktop-online/

Podsumowanie i rekomendacje

Każdorazowo, najlepiej jest spełniać wszelkie swoje zobowiązania wobec organów podatkowych, w terminie i w pełnej wysokości. W przypadku jednak, jeżeli podatnik znajduje się w chwilowej trudnej sytuacji życiowej lub finansowej, powinien liczyć się z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami swoich działań. Dlatego, jeżeli zdaje sobie sprawę z nieopłacenia podatku dochodowego, powinien między innymi przygotować odpowiednią dokumentację, mogącą stanowić uzasadnienie jego wyjątkowego położenia oraz wykazać się jak największą skrupulatnością w działaniu. W sytuacji wykrycia braku opłat podatkowych, należy jak najszybciej uzupełnić wpłaty, wraz z odpowiednimi odsetkami oraz zastanowić się nad złożeniem do organów odpowiednich dokumentów lub wniosków (takich na przykład jak wnioski o rozłożenie zobowiązań podatkowych na raty).

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>