Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia lekcji pływania?

swimming-lesson-group

Lekcje pływania na basenach powinny być prowadzone przez nauczyciela, posiadającego legitymację instruktora pływania. Zasady pozyskania tytułu instruktora pływania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738 z późn. zm.) Tyle przepisy, które nie są jednak jednoznaczne.

Potwierdzenie kwalifikacji u kuratora oświaty

Specyfika tego procederu nauczania wymaga, aby wystąpić do kuratora oświaty o jednoznaczne potwierdzenie kwalifikacji danego nauczyciela do prowadzenia tego typu zajęć. Czyli oprócz posiadania licencji instruktora pływania, należy jeszcze powiadomić o zamiarze uczenia pływania, kuratora oświaty i to on zdecyduje o przydatności nauczyciela, lub jego niekompetencji. Nauka pływania to szczególne zajęcia. Związany z nimi jest wyższy stopień zagrożenia dla uczestniczących w nich dzieci. Nie ważne, w jakiem są wieku, i czy umieją już pływać. To nauczyciel odpowiada za dzieci przebywające na basenie nawet, jeśli jest na rzeczonym basenie zatrudniony osobny ratownik.

“Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami i dzieci są zmęczone wiecznym udzielaniem im wyjaśnień” – Antoine de Saint-Exupéry.

Niełatwa młodzież

Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia lekcji pływania, to przede wszystkim zrozumienie potrzeb i obaw naszych milusińskich. Niebagatelną sprawą jest także dominacja w tym wieku, wśród rówieśników. Dzieci lubią dominować, popisywać się, potrafią być także brutalne w stosunku do słabszych. To od nauczyciela zależy, czy będzie umiał zapanować nad swoją gromadką, ponieważ można mieć wyjątkowo wysokie kwalifikacje, odpowiednie licencje, przychylność kuratora oświaty, a nasze kompetencje i tak mogą pozostawać wciąż w fazie rozruchu.

Elementy szkolenia nauczycieli

Nauczyciele szkoleni są w kwestii takich zagadnień jak: pływanie – ćwiczenia i zabawy w wodzie, jako środek wspierający rozwój psychofizyczny człowieka; metodyka nauczania podstawowych stylów pływackich; zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń, zabaw i imprez pływackich; elementy ratownictwa wodnego; wybrane elementy współczesnych sportów pływackich, po czym są kierowani do odbywania zajęć z lekcji pływania. To właśnie nauczyciele wychowania fizycznego wydają się mieć niezbędne, w tym zakresie kwalifikacje, z tym, że muszą być przy tym spełnione inne wymogi określone w przepisach powszechnie obowiązujących, czyli wymagana jest obecność instruktorów pływania i ratowników. Innymi słowy, nawet nauczyciel wychowania fizycznego legitymujący się tytułem instruktora pływania nie może samodzielnie prowadzić zajęć na basenie z dziećmi (np. pod nieobecność ratowników).

Nowa ustawa

Z dniem 20 marca 2013 r. utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zgodnie, z którym w zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. Zgodnie z w §7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w zajęciach może uczestniczyć grupa 26 osób. Więc dyrektor szkoły może zdecydować o ich uczestnictwie w zajęciach nauki pływania. Nauczyciel wychowania fizycznego, jeżeli ma uprawnienia instruktora, może prowadzić zajęcia z grupą niemalże dwukrotnie liczniejszą niż przed zmianą przepisów.

Stały nadzór nad podopiecznymi

kąpielówki męskie idealne na wyjazd wakacyjny od Masculo.plNależy także podkreślić, że system nadzoru ratowniczego nie zwalnia nauczycieli od ciągłego nadzoru nad małoletnimi podopiecznymi. Wręcz przeciwnie. Powinien on bez przerwy zwracać uwagę na uczniów, zajmować się nimi, organizować zabawy w wodzie itp. Ratownik jest tylko od interwencji bezpośredniej, czyli wtedy, jak już wydarzy się jakiś wypadek, wtedy ratownik powinien interweniować. Oczywiście ze względu na bezpieczeństwo uczniów nauczyciel wychowania fizycznego nie powinien zgodzić się na wejście uczniów do wody do momentu, kiedy na basenie nie będzie wymaganej liczby ratowników.

Artykuł opracował ratownik wodny specjalizujący się w ratownictwie rzecznym – więcej na stronie www.splywy.pl

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>