Czym wyróżniają się studia MBA?

Glion_Bulle_2012_-3224

Oferta uczelni tworzących grupę Wyższych Szkół Bankowych dotyczy nie tylko kierunków przeznaczonych dla kandydatów, którzy dążą do zdobycia wyższego wykształcenia. Również absolwenci, z dyplomem w kieszeni, znajdą wśród dostępnych kierunków studiów ten odpowiadający ich potrzebom, ambicjom i zainteresowaniom.

Studia podyplomowe cieszą się niesłabnącą popularnością wśród absolwentów studiów wyższych. Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności pozwala na rozwój kariery i to niekoniecznie w wybranym wcześniej zawodzie. Praktyka pokazuje, że poszerzenie kwalifikacji i podjęcie wysiłku przebranżowienia się procentuje często nową pracą i większą satysfakcją zawodową. Szeroką ofertę studiów podyplomowych znajdziesz na stronach WSB w odpowiednim dziale.

Wyższe Szkoły Bankowe wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom osób aktywnych zawodowo, które są nastawione na dynamiczny rozwój kariery – to właśnie dla nich opracowane są programy MBA.

MBA alternatywą dla innych form kształcenia

Edukacja dotycząca biznesu i zarządzania to proces, który trudno ograniczyć do pięciu lat studiów. Master of Business Administration, czyli MBA, stanowi dopełnienie oraz rozszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie wcześniejszej edukacji. Studia wyróżnia najwyższy poziom kształcenia o silnym ukierunkowaniu na praktyczne umiejętności. Za programem, opracowanym przez WSB, stoi 15 lat doświadczenia w prowadzeniu tego typu studiów, współpraca z zagranicznymi uczelniami i wymiana doświadczeń oraz połączenie teorii z praktyką. Dzięki temu Wyższe Szkoły Bankowe mogą zaoferować studentom dziewięć programów realizowanych w siedmiu miastach w Polsce – Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

Tym, co dodatkowo wyróżnia programy MBA wśród innych możliwości kształcenia po uzyskaniu dyplomu, jest ich innowacyjny program. Kandydaci mogą wybrać studia Executive Master of Business Administration lub Master of Business Administration. Wybór powinien być podyktowany przede wszystkim zdobytym wykształceniem i przebiegiem dotychczasowej praktyki zawodowej. Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest język wykładowy dominujący w danym programie – studenci mają  bowiem możliwość uczestniczenia w polsko- lub anglojęzycznym programie MBA. Możliwość rozwijania kompetencji językowych będzie atrakcyjna szczególnie dla pracujących w środowisku międzynarodowym, którzy na co dzień mierzą się z koniecznością zarządzania pracownikami posługującymi się językiem angielskim. Niezależnie od wybranej opcji, WSB we współpracy z zagranicznymi partnerami przygotowało zajęcia, które pozwalają wprowadzić nową jakość w porównaniu z innymi formami kształcenia. Zagraniczne ośrodki przez lata tworzyły metody pracy ze studentem wymagającym, którego celem jest świadome kształtowanie swojej przyszłej kariery zawodowej. Dzisiaj można korzystać z tych doświadczeń dzięki wykładom prowadzonym przez profesorów z USA, Finlandii czy UK oraz programom studiów stworzonych we współpracy z Franklin University, University of Northampton i Aalto University.

MBA – studia dla ambitnych

Kim są  słuchacze decydujący się na dalsze kształcenie w ramach programów MBA? Najczęściej zostają nimi osoby z kadry menedżerskiej, kierowniczej oraz właściciele firm. Wyróżnia ich chęć podnoszenia własnych kwalifikacji, by w pracy podejmować coraz to nowe wyzwania. Dzięki uzyskanemu dyplomowi, który potwierdza ich kompetencje, mają możliwość kontynuowania zawodowej kariery na kolejnych szczeblach firmowej hierarchii. Kształcenie na studiach MBA to niejednokrotnie także próba znalezienia dodatkowych pomysłów i inspiracji na rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w nowych sytuacjach biznesowych. Właściciele firm, korzystając z oferty edukacyjnej WSB, zyskują możliwość wymiany doświadczeń, co przekłada się na rozwój biznesu i rozszerzenie działalności.

Procedura rekrutacyjna stawia przed kandydatami pewne wymagania dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej. Podjęcie studiów Aalto Executive MBA wymaga wcześniejszego uzyskania tytułu magistra, praktycznych umiejętności zdobytych w trakcie trzyletniego obejmowania kierowniczego stanowiska oraz odpowiednich kompetencji językowych, potwierdzonych zaliczonym egzaminem. Kandydaci na studia Franklin University MBA muszą posiadać wykształcenie wyższe I lub II stopnia oraz trzyletnie doświadczenie menedżerskie, a także zdać egzamin językowy. Pozostałe studia MBA w ofercie WSB stawiają przed kandydatami warunek posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego lub tytułu licencjata oraz co najmniej dwóch lat doświadczenia zawodowego.

Oczekiwania i korzyści

Podjęcie dalszej edukacji w ramach programów MBA, opracowanych przez Wyższe Szkoły Bankowe, ma swoje wymierne korzyści. Dla pracodawców, ale również dla studentów, liczy się nie tylko dyplom –  pobudki kierujące kandydatami, którzy decydują się na kształcenie w ramach MBA, są różnorodne, ale większość z nich ściśle wiąże się z praktycznymi aspektami zajęć i wykładów prowadzonych w WSB. Najwięcej osób deklaruje chęć uzyskania profesjonalnej wiedzy menedżerskiej, która przełoży się na codzienną pracę i jakość jej wykonywania. Nie mniej ważne są kontakty biznesowe, nawiązane dzięki uczestnictwu w programie MBA oraz osobista satysfakcja, jaka z tego płynie. Studenci MBA mają szansę na zmianę pracy na taką, która oferuje lepsze warunki rozwoju oraz zapewnia bardziej satysfakcjonujące wynagrodzenie. Ukończenie programu MBA staje się też często swoistą trampoliną do awansu w strukturach dotychczasowej firmy. Oczekiwania uczestników programu nierzadko znajdują potwierdzenie w rzeczywistości – absolwenci MBA wyróżniają się na tle innych pracowników średnią swoich zarobków, a duża część z nich otrzymuje awans. Ma na to wpływ znajomość technik zarządzania oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, kompleksowa wiedza dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw, pozyskane kontakty biznesowe, a także doświadczenia zdobyte w wyniku poznania różnych punktów widzenia, reprezentowanych przez wykładowców i pozostałych studentów.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Powiązane tematycznie artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>