Czy znasz wszystkie zagrożenia podczas pracy w górnictwie?

coal-miner

Zawód górnika zalicza się do jednego z najbardziej niebezpiecznych na świecie. Każdy człowiek słyszał o śmiertelnych wypadkach pod ziemią, wie także o pylice, która jest chorobą zawodową tej grupy. Ale poza ogólnymi informacjami dobrze poznać także bardziej szczegółowe czynniki, wpływające na bezpieczeństwo pracy w kopalni Należy zacząć od tego, że pod ziemią pracują nie tylko górnicy czołowi, ale również górnicy strzałowi, kombajniści, ładowacze, górnicy wrębiarze, strugowi, podsadzkarze i rabunkarze. Zagrożenia można podzielić na pięć różnych rodzajów: naturalne, fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychologiczne.

Zagrożenia naturalne

Do zagrożeń naturalnych zalicza się efekty wydobywania surowca, które powodują tąpnięcia i zawały, a także obrywanie się stropów lub ich fragmentów. Te przyczyny często prowadzą do śmierci górników podczas pracy, jednak nie są jedynymi śmiertelnie groźnymi czynnikami, jakie czekają pod ziemią. Należy pamiętać o gazach, a zwłaszcza gromadzącym się w kopalniach metanie. Wywołują one zatrucia, podrażnienia, a w przypadku wspomnianego metanu może dojść do niebezpiecznego wybuchu. Wśród trujących gazów, na jakich wdychanie najczęściej narażeni są górnicy, wymienić można tlenki węgla oraz azotu, a do tego należy dodać także pył kopalniany, prowadzący w wielu przypadkach do pylicy.

Zagrożenia fizyczne

Zagrożenia fizyczne to zagrożenia powiązane z maszynami oraz procesami zachodzącymi w kopalni. Wadliwy sprzęt może powodować porażenia prądem, a ruchome części maszyn prowadzić do uszkodzeń ciała ze śmiercią włącznie. Niezachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas używania ładunków wybuchowych to kolejne ryzyko. Ponadto górnicy pracują cały czas w dużym hałasie wytwarzanym przez pracujące maszyny, nie zawsze także oświetlenie jest wystarczające – te dwa czynniki wpływają negatywnie zarówno na słuch, jak i hałas. Praca górnika odbywa się w dużej temperaturze przy jednocześnie sporej wilgotności, co może doprowadzić do przegrzania ciała, a także prowadzi do chorób reumatycznych i grzybicy (gumowe obuwie, które jest częścią ubioru roboczego, to czynnik sprzyjający jej rozwojowi).

Zagrożenia chemiczne

W kopalni występują liczne zagrożenia chemiczne dla zdrowia i życia, z których głównym jest niskie stężenie tlenu przy wysokim stężenie dwutlenku węgla. Powstaje wówczas możliwość niedotlenienia i śmierci przez uduszenie. Wspomniany wcześnie pył kopalniany wywołuje pylicę. Jest to przewlekła choroba układu oddechowego, objawiająca się długotrwałym zapaleniem oskrzeli i postępową rozedmą płuc, co w efekcie prowadzi do niewydolności układu krążenia. Pod ziemią, w wodach kopalnianych, znajdują się substancje mocno uczulające, jak wywołujący choroby skóry chrom.

Zagrożenia biologiczne

Możliwość pojawienia się grzybicy to nie jedyne zagrożenie dla górnika. W ciepłym, wilgotnym klimacie kopali gnieżdżą się rozmaite pasożyty, jak janicki czy tęgoryjec. Zwiększa to znacznie możliwość zakażenia chorobami wywoływanymi przez nie, jak np. ankylostomiaza *tzw. “anemia górników”).

Zagrożenia psychologiczne

Praca przy sztucznym oświetleniu (nie zawsze wystarczającym) wywoływać może duży stres, a także depresję oraz ogólne zniechęcenie do życia. Ponadto w kopalniach pracuje się na zmiany. Powtarzająca się praca nocna zaburza rytm biologiczny, a także obniża zdolność do pracy fizycznej. Świadomość ryzyka zawodowego również wywołuje duży stres psychiczny. Należy również pamiętać, że wykonywanie czynności powtarzalnych oraz ciężka praca fizyczna prowadzą do wypalenia psychofizycznego, a także przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Podsumowując

Praca górnika jest ciężka i niewdzięczna, obarczona każdego dnia ryzykiem śmierci lub uszkodzenia ciała. Choć stosowane są najnowsze środki ochrony i zabezpieczenia, to jednak nie można całkowicie wyeliminować wielu szkodliwych czynników, choćby ze względu na samą konstrukcję i limity ludzkiego organizmu. Choć w wielu czynnościach człowieka zastąpiły maszyny, to jednak pod ziemią jest on wciąż niezbędny.

Informacje na temat zagrożeń pracy w górnictwie dostarczył nam serwis paliwopelet.pl dostarczający tani węgiel w Bielsku – dziękujemy. 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

1 Komentarz

  1. Rose pisze:

    Jeju, aż się nie spodziewałam, aż tylu zagrożeń. Naprawdę powinni im dużo więcej płacić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>