Czy stan dróg w Polsce uległ zmianie?

Zdjęcie do artykułu nr 4

Polskie drogi stanowią z pewnością pewien stereotyp, który związany jest ze źle rozwiniętą siecią dróg, złym oznakowaniem, a także z wyboistymi i zaniedbanymi traktami. Czy stereotyp polskiej drogi ma potwierdzenie w oficjalnych raportach?

Na dzień dzisiejszy sieć dróg szybkiego ruchu liczy sobie 553,2 km autostrad, jak i 1495,7 km dróg ekspresowych, czyli razem jest ich 3048,9 km. Obecnie realizowanych jest 914 km odcinków tak zwanych ekspresówek, jak również obwodnic (145 km) i autostrad.

Techniczny stan nawierzchni dróg krajowych, którymi zarządza GDDKiA uległ dużej poprawie w przeciągu ostatnich trzynastu lat. W ramach badań, które wykonywane są każdego roku przez GDDKiA dotyczących stanów nawierzchni, gromadzi się dane o niżej wymienionych parametrach eksploatacyjno-technicznych nawierzchni:

 • ugięciach nawierzchni,
 • właściwościach przeciwpoślizgowych,
 • stanie nawierzchni,
 • głębokości kolein,
 • równości podłużnych,
 • spękaniach.

Każdy z wyżej wymienionych parametrów kwalifikuje się według przyjętej czterostopniowej skali:

 • A – stan dobry,
 • B – stan zadowalający,
 • C – stan niezadowalający,
 • D – stan zły.

Po dokonaniu kwalifikacji parametrów, kolejnym krokiem jest kwalifikowanie odcinków nawierzchni do jednej z poniższych klas :

 • Klasa A – odcinek z nawierzchnią w dobrym stanie,
 • Klasa B – odcinek z nawierzchnią w stanie zadowalającym,
 • Klasa C – odcinek z nawierzchnią w stanie niezadowalającym,
 • Klasa D – odcinek z nawierzchnią w stanie złym stanie.

Cztery klasy nawierzchni (A, B ,C, D) dotyczą jej stanu technicznego. Służą do wyznaczania oceny ogólnej stanu nawierzchni, tzn. wyznaczenia 3 poziomów decyzyjnych co do stanów nawierzchni :

stan dobry – poziom pożądany – obejmuje swoim zasięgiem dwie klasy nawierzchni : klasę A (oznacza nawierzchnię w dobrym stanie), a także klasę B (oznacza nawierzchnię w zadowalającym stanie),
stan niezadowalający – poziom ostrzegawczy – obejmuje swoim zasięgiem klasę C (oznacza nawierzchnię w niezadowalającym stanie),
stan zły – poziom krytyczny – obejmuje swoim zasięgiem klasę D.

Z danych, które uzyskano w GDDKiA jasno wynika, że w 2017 roku 61,7% długości dróg krajowych nie wymagała żadnej akcji naprawczej, niemniej jednak 38,3% długości dróg krajowych wymagała dokonania zabiegów, z czego 13,2% (ponad jedna trzecia) należało wykonać niemalże natychmiastowo, a pozostałe 25,1% dróg krajowych w przeciągu kilku najbliższych lat. Na dane, które dotyczyć będą 2018 roku trzeba jeszcze trochę zaczekać.

Całą sieć dróg krajowych kontroluje się przynajmniej raz w ciągu doby (kontroli dokonują służby drogowe). Im bardziej newralgiczna jest trasa, na przykład pod kątem przepływu ruchu, tym częściej kontroluje się ją w przeciągu doby. A co za tym idzie stan całej sieci dróg jest na bieżąco monitorowany. Ponadto, każdego roku całą sieć dróg poddaje się kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Całą sieć drogową diagnozuje się pod względem potrzeb samego jej utrzymania, a także potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Szukasz więcej informacji o drogach? Sprawdź, jakie produkty do budowy dróg oferuje CZD.com.pl – masa bitumiczna, taśmy i wiele innych – sprawdź!

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>