Chcę zostać tłumaczem przysięgłym – wymagania, formy prowadzenia działalnosci

o-WOMAN-WORKING-OFFICE-facebook

Tłumacz przysięgły jest szczególnym rodzajem działalności tłumaczeniowej. Jest to zawód uregulowany szczegółowo w przepisach prawa. O wymogach, jakie musi spełniać osoba wykonująca tę pracę mówi ustawa z dnia 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Wymagania do tłumaczy przysięgłych

Żeby być tłumaczem przysięgłym, trzeba spełniać konkretne wymagania, określone w polskim prawie. Należy do nich posiadanie obywatelstwa polskiego albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej czy też EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, także posiadanie obywatelstwa innego państwa. Poza tym osoba, ubiegająca się o uprawnienia tłumacza przysięgłego musi wykazywać się znajomością języka polskiego. Musi także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być niekarana za umyślne spowodowanie przestępstwa, za przestępstwo skarbowe albo nieumyślne przestępstwo przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Osoba taka musi mieć także ukończone studia wyższe i posiadać tytuł magistra dowolnego kierunku. Jeśli jest ona z któregoś z wymienionych wyżej państw, a nie otrzymuje się tam tytułu magistra, to musi ona posiadać równoważny tytuł w danym państwie. Warunek ostatni uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu stanowi zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Następnie trzeba złożyć ślubowanie i jest się automatycznie wpisywanym na listę tłumaczy przysięgłych. Jest on prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. Po uzyskaniu takiego wpisu można już wykonywać zawód.

Formy prowadzenia działalności

Jeśli chodzi o formy, w jakich może uregulować i prowadzić działalność tłumacz przysięgły, wybór jest bardzo duży. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna czy też spółka jawna. Nie ma przeszkód także, aby wykonywać zawód jako spółka komandytowa, akcyjna albo komandytowo-akcyjna. Możliwe jest także założenie działalności tłumacza przysięgłego na zasadzie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Te wszystkie formy mogą być zastosowane także w przypadku zwykłej działalności tłumaczeniowej, która już nie jest uregulowana prawnie w ustawie z 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego ani też w innych przepisach. Tłumacz przysięgły ma do wyboru także dodatkową formę jaką jest spółka partnerska. Nie ma także przeszkód, aby wykonywać ten zawód, wykorzystując umowy cywilnoprawne. Bardziej profesjonalne jest jednak skorzystanie z którejś z wyżej wymienionych form.

Należy zdać sobie przy tym sprawę, że wybór określonego rozwiązania odnośnie do tego, jak ukształtowana będzie firma tłumacza, ma wpływ na wiele późniejszych czynników. Trzeba więc dokładnie zapoznać się z tym, co niesie ze sobą każda z możliwości. Wybór będzie miał wpływ na przykład na sposób opodatkowania czy nawet rejestracji firmy. Nie można jednak jednoznacznie określić, że któraś z wymienionych form jest najlepsza. Decyzja o zarejestrowaniu przedsiębiorstwa w danej formie powinna być na pewno przemyślana z uwzględnieniem czynników jednostkowych.

Artykuł opracował tłumacz przysięgły z serwisu http://tlumacz-in.pl/

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>