Badania opinii i satysfakcji – kluczowe narzędzie do zarządzania nastrojami i zaangażowaniem pracowników

analyzing-people-3441040_1920

Badanie Opinii Pracowników jest profesjonalnym narzędziem umożliwiającym uzyskanie cennej wiedzy na temat organizacji i tego, co pracownicy myślą o firmie.

Jest szczególnie przydatne w organizacjach, którym zależy na poprawianiu wydajności pracy, motywowaniu pracowników oraz zyskaniu wiedzy na temat atmosfery, jaka panuje wśród podwładnych. Profesjonalnie zaprojektowana ankieta to narzędzie, które umożliwi ocenę klimatu, relacji, stosowanych rozwiązań i procedur, czy też pomiar stopnia lojalności zatrudnionych.

Dzięki badaniom satysfakcji i opinii pracowników możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań naprawczych, a także poprawa nastrojów i wydajności pracowników. Ankiety zawierają najczęściej pytania zamknięte, jak i otwarte. Badanie można przeprowadzać w formie elektronicznej lub też tradycyjnej – papierowej. Ważne jest, aby narzędzie było skrojone na miarę potrzeb konkretnej firmy. Raporty mogą zostać uzupełnione o pogłębione analizy statystyczne oraz szczegółowe rekomendacje dla organizacji.

Regularnie przeprowadzane badanie opinii i satysfakcji pracowników jest niezbędnym narzędziem  dla  organizacji, którym zależy na poodnoszeniu zaangażowaniu pracowników i zwiększaniu efektywności pracy. Doskonale diagnozuje potrzeby całej organizacji, ale też jej poszczególnych elementów –  pionów, działów itp. Pozwala zaplanować działania naprawcze oraz monitorować efektywność wdrażania zmian.

Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać poruszone w trakcie badania:

  • styl zarządzania – ocena stylu i stosowanych technik kierowania zespołem, relacje przełożony-podwładny, zaufanie do decyzji kierownictwa
  • komunikacja wewnętrzna – forma i częstotliwość komunikacji pomiędzy menedżerami i ich podwładnymi, ocena stosowanych narzędzi, wiedza na temat spraw organizacji, deficyty informacyjne
  • współpraca i relacje wewnątrz działów oraz między działami
  • wartości organizacyjne – ich znajomość, spostrzeganie i ocena
  • atmosfera i warunki środowiska pracy – ocena satysfakcji z pracy, nastroje, poziom zaangażowania
  • ocena perspektyw rozwoju – opinia na temat możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
  • wizerunek firmy – zewnętrzne i wewnętrzne aspekty EmployerBrandingu
  • ocena satysfakcji z systemu wynagrodzenia – opinia nt. finansowych warunków pracy
  • wprowadzanie zmian – opinia dotycząca sposobu komunikowania i wdrażania zmian organizacyjnych
  • ocena poziomu autonomii – opinia nt. poczucia wpływu na decyzje, ocena stopnia samodzielności i odpowiedzialności na pełnionym stanowisku

Otrzymane wyniki badania analizowane są pod kątem obszarów wymagających korekty, a jednocześnie w kontekście zwiększenia zaangażowania pracowników oraz  podniesienia efektywności całej organizacji.Chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź szczegóły na https://considero.pl/.

 

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące produktów medycznych, chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>